Προσοχή: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης την 07/05-Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κυδωνιών

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 18/2018 από 04-05-2018 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, την 07-05-2018 ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες από 08.00 έως 14.30, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Κυδωνιών στη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Πάροδο Κυδωνιών, έως τη συμβολή της με την οδό Κρήνης, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών από συνεργείο του Ο.Τ.Ε. (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος).

Λόγω της προαναφερθείσας προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας στην ανωτέρω οδό, θα ισχύσουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Κυδωνιών, με κατεύθυνση από την οδό Κορνάρου προς την οδό Κρήνης, θα πραγματοποιούν υποχρεωτική δεξιά πορεία προς την οδό Πάροδο Κυδωνιών και εν συνεχεία στην οδό Αττέας,

τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Κυδωνιών, με κατεύθυνση από την οδό Κρήνης προς την οδό Κορνάρου, θα πραγματοποιούν υποχρεωτική αριστερή πορεία προς την οδό Αττέας και εν συνεχεία στην οδό Πάροδο Κυδωνιών.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.