Παρουσίαση του προγράμματος LEADER για υποβολή Προτάσεων από Φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικούς Συλλογικούς Φορείς στην Μυτιλήνη


Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων από Φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικούς Συλλογικούς Φορείς


Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων από Φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικούς Συλλογικούς Φορείς (Πολιτιστικούς, Αθλητικούς, κ.α.) η ΕΤΑΛ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους σε συνάντηση ενημέρωσης και παρουσίασης της μεθοδολογίας υποβολής πρότασης χρηματοδότησης.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρόσκληση είναι ανοικτή από τις 30.03.2018 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018.

Η παρουσίαση είναι η κύρια παρουσίαση που θα πραγματοποιηθεί και θα πρέπει να την παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι για να προετοιμασθούν κατάλληλα. Θα γίνει την Δευτέρα, 16.04.2018, στο Επιμελητήριο Λέσβου στο Συνεδριακό Χώρο , "Ιωάννη Παυλακέλλη" και ώρα 18.30

Στην παρουσίαση θα γίνει αναλυτική ενημέρωση και θα απαντηθούν ερωτήσεις στους ενδιαφερόμενους.

Το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD, Μέτρο 19 του ΠΑΑ, «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020», αφορά παρεμβάσεις σε :

19.2.4.1: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ

19.2.4.2: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
19.2.4.3: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ.

19.2.4.4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,

19.2.4.5: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΞΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

19.2.6.1_1: ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

19.2.6.1_2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Οι Δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος τον Δήμο Λέσβου, και απευθύνεται σε, Φορείς Δημοσίου Τομέα: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' & Β' Βαθμού και φορείς τους, Άλλοι Δημόσιοι Φορείς, Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα- Ιδιωτικοί Συλλογικοί Φορείς με καταστατικό χαρακτήρα παρεμβάσεων δημοσίου συμφέροντος ή τοπικής ανάπτυξης. (Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Σωματεία, ΑΜΚΕ, ΜΚΟ – ΝΠΙΔ κ.α.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε - Ε.Τ.Α.Λ Α.Ε., Ερμού 4 81131 Μυτιλήνη Λέσβος, www.etal-sa.gr, 22510 29400/29577, inquiries@etal-sa.gr, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ Γενικός Διευθυντής ΕΤΑΛ Α.Ε, 22510 29400/29577, amperimenis@etal-sa.gr, και ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΥΛΑΚΩΝΗΣ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΚΟΝΑΚΑ, ΝΙΚΟΣ ΠΛΟΥΚΟΣ. Η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της ΕΤΑΛ Α.Ε., είτε μέσω του διαδικτύου www.etal-sa.gr και διατίθενται δωρεάν.