Σε εξειδικευμένο Δικηγορικό γραφείο η διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ από την ΠΕΔ Β. Αιγαίου με μπροστάρη τον Δήμαρχο Λέσβου

Δράσεις της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου με μπροστάρη τον Δήμαρχο Λέσβου για την διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ

Η ΠΕΔ Β.Αιγαίου, συμμετέχοντας στον αγώνα για τη διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα Νησιά μας, προχώρησε σε ανάθεση νομικών υπηρεσιών σε εξειδικευμένο Δικηγορικό γραφείο για την υποστήριξη της προσπάθειας αυτήςΠιο συγκεκριμένα οι ανατεθείσες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Σύνταξη καταγγελίας ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παραβίαση Κοινοτικού Δικαίου,
Παραστάσεις ενώπιον οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Τη σύνταξη υπομνημάτων προς Ευρωβουλευτές, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της αναφοράς που έχει κατατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από σαράντα τρεις (43) νησιωτικούς Δήμους,

Την υποστήριξη της ΠΕΔ Β.Αιγαίου στην οργάνωση του δημόσιου διαλόγου μέσω της τεκμηρίωσης των επιχειρημάτων των εκπροσώπων των Δήμων,

Την ανάλυση και παρουσίαση νομικών επιχειρημάτων για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για τη Νησιωτική πολιτική,

Την υποστήριξη για την προσφυγή στα Εθνικά δικαστήρια εφόσον δοθεί σχετική εντολή.
Παρότι ο δρόμος αυτός είναι δύσκολος, χρονοβόρος και δαπανηρός, επιλέχθηκε από την ΠΕΔ Β.Αιγαίου σαν μοναδική λύση εναντίωσης σε μια άδικη απόφαση, που καταστρατηγεί κάθε έννοια Νησιωτικότητας και στήριξης της ευαίσθητης Νησιωτικής οικονομίας.