Ευχαριστίες του Συνοικιακού Συμβουλίου Χαλίκων για την άμεση τσιμεντόστρωση σε δρόμο προς το νεκροταφείο του Κάτω Χάλικα


ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ


Πριν από λίγες ημέρες τσιμεντοστρώθηκε ένα τμήμα του δρόμου προς το νεκροταφείο του Κάτω Χάλικα. Για το λόγο αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε το ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΕΣΒΟΥ τον ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΕΡΓΩΝ και τον ΠΡΟΕΔΡΟ της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης δια το άμεσο ενδιαφέρον κατόπιν αιτήματος του Συνοικιακού Συμβουλίου Κάτω Χάλικα για την τσιμεντόστρωση του δρόμου προς το νεκροταφείο του Κάτω Χάλικα.

Ελπίζουμε ότι σύντομα θα συνεχιστεί η τσιμεντόστρωση του υπόλοιπου τμήματος, ιδιαιτέρως δε έμπροσθεν της εισόδου του νεκροταφείου που βαλτώνει με τις βροχοπτώσεις και για το λόγο αυτό επείγει η διαμόρφωσή του. Επίσης ελπίζουμε σύντομα για την εκτέλεση των υπολοίπων αιτηθέντων απαραιτήτων άμεσων έργων για την αναβάθμιση της υποβαθμισμένης περιοχής, όπως η πλακόστρωση της πλατείας έμπροσθεν του Ιερού Ναού, η διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και η βελτίωση του αποχετευτικού δικτύου των κατοίκων πλησίον του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου.

Ο ΠΡΕΟΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΤΩ ΧΑΛΙΚΑ