Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Λέσβου

Πρόεδρος ξανά ο Αλεξίου Γεώργιος

Στις  12/04/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.  το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Λέσβου, προχώρησε  στην συγκρότησή του σε σώμα, ως εξής :

Πρόεδρος Δ.Σ.       :                  Αλεξίου Γεώργιος
Γραμματέας Δ.Σ.    :                  Τσουπή Κασσάνδρα
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. :                  Κωστής Θεόφιλος
Ταμίας Δ.Σ.           :                   Τσαπώνη Μαρία
Αναπληρωτής Γραμματέας:      Δεσλή Κορνηλία
Μέλη  Δ.Σ.             :                   Βαρουτέλλης Ιωάννης
                                                  Κυριάκης Γρηγόριος