Στελέχωση του Συμβουλευτικού Κέντρου Μυτιλήνης και με Νομικό μετά από Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό και Σύμβουλο Υποδοχής


«Στελέχωση του Συμβουλευτικού Κέντρου Μυτιλήνης»


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Συμβουλευτικό Κέντρο Μυτιλήνης, εκτός από τις ήδη υπάρχουσες εξειδικευμένες συμβούλους Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό και Σύμβουλο Υποδοχής, έχει ήδη στελεχωθεί και με Νομικό.

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβουλευτικό Κέντρο Μυτιλήνης εντάσσεται στο δίκτυο υποστηρικτικών δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020.

Tο Συμβουλευτικό Κέντρο Μυτιλήνης απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε γυναίκες που έχουν υποστεί βία/κακοποίηση οποιασδήποτε μορφής ή διακρίσεις, καθώς και σε γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι οι υπηρεσίες του (πληροφόρηση και ενημέρωση για θέματα ισότητας των φύλων – κοινωνική, ψυχολογική και νομική στήριξη – εργασιακή συμβουλευτική) παρέχονται δωρεάν και καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής διαδικασίας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για το κλείσιμο ραντεβού, οι ενδιαφερόμενες γυναίκες μπορούν να απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο Μυτιλήνης.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο:
Παπαδιαμάντη 2, Ισόγειο (Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8πμ-4μμ)
Τηλ.: 22510 34470 / Fax: 22510 34471 / E-mail: mytilini@isotita.gr