Το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης στο Μουσείο Τεριάντ


Το 5ο Γυμνάσιο συνεχίζει και φέτος τις επισκέψεις στο Μουσείο Τεριάντ


Το 5ο Γυμνάσιο συνεχίζει και φέτος τις επισκέψεις στο Μουσείο Τεριάντ και συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιεί το εργαστήριο Μουσειολογίας  του Πανεπιστημίου  Αιγαίου.

Οι μαθητές προσεγγίζουν τα έργα του Μουσείου, αλλά και το ίδιο το Μουσείο μέσα από ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες διάδρασης. Η διεύθυνση του σχολείου εκφράζει τις ευχαριστίες της  στους εμψυχωτές Νιόβη Ζορμπά και Παναγιώτη Μπαλάσκα για την υλοποίηση της δράσης.