Η νέα διοικούσα επιτροπή στο Κέντρο Υγείας Μυτιλήνης - Πρόεδρος η Μαυρομμάτη Ελένη- Στην επιτροπή και 2 μέλη του Δήμου Λέσβου


Ανακοινώθηκε από την διοικήτρια της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου η νέα διοικούσα επιτροπή στο Κ.Υ Μυτιλήνης


Αποφασίζουμε

Τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Μυτιλήνης, αποκεντρωμένης μονάδας της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου ως ακολούθως:

1. Μαυρομμάτη Ελένη, Συνταξιούχος Οικονομολόγος, ως Πρόεδρος
2. Μανιάτη – Ωραιοπούλου Ελεονώρα, Διευθύντρια Κυτταρολογίας, Υπεύθυνη για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Μυτιλήνης με αναπληρώτρια την Χονδρονικόλα Άννα, Διευθύντρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας).
3. Χαραλάμπους Συμεών, Δημοτικός Σύμβουλος εκπρόσωπος του Δήμου Λέσβου με αναπληρωτή τον Καρασάββα Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Λέσβου.

Η θητεία της ανωτέρω Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται τριετής.