Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 27 θέματα ημερήσιας διάταξης-Δείτε τα θέματα

τη ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018, ώρα 18:30

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ                                                            Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΓΑΛΗΝΟΣ

 1.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 31/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου που αφορά «Έγκριση της Α΄ Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Λέσβου, για το Οικονομικό έτος 2018»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                             Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ

 1.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ

 1.  
Α) Έγκριση προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με την ειδικότητα υδρονομέων και ναυαγοσωστών για το έτος  2018 και Β) Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2018

 1.  
Έγκριση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: «ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ»

 1.  
Έγκριση της αριθμ. 40/2018 μελέτης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τάφων σε νεκροταφεία του Δήμου Λέσβου»

 1.  
Έγκριση της αριθμ. 42/2018 μελέτης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση λειτουργίας κοιμητηρίων»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ

 1.  
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 168/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί κατάρτισης τεκμηριωμένου αιτήματος έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε πληγέντες από το σεισμό της 12/6/2017
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ

 1.  
Έγκριση αγοράς δύο Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων από τον ΟΔΔΥ - Τελωνείο Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΜΠΟΥΛΟΣ

 1.  
Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υδραυλικών εν γένει ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Προγραμματισμού (αριθ. πρωτ. 14879/29-3-2018)
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

 1.  
Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου έτους 2018 (Συμπλήρωση της αριθμ. 863/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου)

 1.  
Έγκριση δαπανών για επέκταση δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ (Α.Π. 14875/29-3-2018)

 1.  
Έγκριση παράδοσης εξοπλισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α.) ΠΕΤΡΑΣ – ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ»

 1.  
Έγκριση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου  με τίτλο: «ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΗΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ»

 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της  υπ’ αριθμό 5/2018 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦAIΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ – ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»

 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών στα πλαίσια της υπ αριθμ. 10/2018 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ  ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 21Ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ ΚΑΙ Ν.ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΛΟΥΤΡ. ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» αναδόχου Κ. Αφεντούλη

 1.  
Έγκριση της υπ’ αριθ. 29/2018 μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης εντός οικισμού Λουτροπόλεως Θερμής λόγω του κατεπείγοντος»

 1.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 46/2018 μελέτης με τίτλο: «Τοποθέτηση συνθετικού Χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σκάλας Καλλονής»

 1.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 47/2018 μελέτης με τίτλο: «Αναβάθμιση Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λέσβου»

 1.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Φωτιστικών Παραλιακής Οδού Σκάλας Καλλονής»

 1.  
Έγκριση 2ου ΑΠΕ  της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Τεχνητού Χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μεσοτόπου Δήμου Λέσβου»

 1.  
Έγκριση 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης της μίσθωσης γερανοφόρων κλπ οχημάτων για την μεταφορά προκατασκευασμένων οικίσκων σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λέσβου που υπέστησαν ζημιές από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017

 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων της Δ.Ε Καλλονής του Δήμου Λέσβου»

 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Άρση Επικινδυνότητας οδών Δ.Ε. Πέτρας (θέση Αυλάκι και στην οδό Σκουτάρου προς Τσιχράντα)»

 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αντικεραυνική Προστασία Προκατασκευασμένων Οικίσκων για τις ανάγκες Σχολικών Μονάδων του Δήμου Λέσβου που υπέστησαν ζημιές από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12/06/2017»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ

 1.  
Έγκριση 16ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018

 1.  
Έγκριση 17ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018