Προσλήψεις δικηγορών στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες στην Λέσβο

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση.
Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό.


Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό , το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα http://www.gcr.gr/index.php/en/

Το ΕΣΠ προκηρύσσει 2 θέσεις Δικηγόρων για απασχόληση με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου έως 30-6-2018. Οι θέσεις αφορούν πρόγραμμα/δράση που υλοποιείται στη Λέσβο και την Κω

Στόχος του προγράμματος είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της προστασίας από την σεξουαλική – έμφυλη βίαΚαθήκοντα – αρμοδιότητες 

Ενημέρωση για τα δικαιώματα των εξυπηρετούμενων
Επισκέψεις σε κέντρα υποδοχής, δομές κράτησης και λοιπές δομές φιλοξενίας των εξυπηρετούμενων της των νησιών, καθώς και με τις κοινότητες των εξυπηρετούμενων
Παροχή ενημερώσεων για την προστασία από τη σεξουαλική – έμφυλη βία
Συνεργασία με άλλους επαγγελματίες για τη διαχείριση ατομικών υποθέσεων
Παραπομπές προς την κοινωνική υπηρεσία ή προς άλλες οργανώσεις ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων
Σύνταξη δικογράφων (αστικών – ποινικών) προς τα αρμόδια Δικαστήρια
Παράσταση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων
Σύνταξη αναφορών
Τήρηση στατιστικών

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο Νομικής
Άδεια άσκησεως επαγγέλματος
Έναρξη επαγγέλματος στην εφορία
Εντοπιότητα
Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών ως δικηγόρος
Άριστη γνώση αγγλικών και χρήσης υπολογιστών (MS Office, Internet)
Επιθυμητά Προσόντα
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα ανθρώπινα δικαιώματα και συναφή αντικείμενα
Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του οικογενειακού ή/και του ποινικού δικαίου
Καλή γνώση διαδικασιών ασύλου και θεμάτων που άπτονται του προσφυγικού
Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα εργασίας, τήρηση προθεσμιών
Ικανότητα λήψης αποφάσεων

Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα, Europass cv το οποίο μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates instructions και συνοδευτική επιστολή στο  hr@gcr.gr  με Θέμα: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ sgbv, αναγράφοντας και τον τόπο που επιθυμούν να απασχοληθούν.

Λόγω του μεγάλου όγκου βιογραφικών, σε περίπτωση μη επιλογής, δεν θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε όλους τους υποψηφίους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/3/2018

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτου ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.
Θέση  Δικηγόρου για απασχόληση με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου έως 30-6-2018. Η θέση αφορά πρόγραμμα/δράση που υλοποιείται στη Λέσβο.

Στόχος του προγράμματος είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου σε όλους τους βαθμούς, αλλά και στο πλαίσιο της διαδικασίας απέλασης/επιστροφής/επανεισδοχής.

Καθήκοντα – αρμοδιότητες

Επισκέψεις σε κέντρα υποδοχής, κέντρα κράτησης και χώρους φιλοξενίας των εξυπηρετούμενων
Ενημέρωση για τα δικαιώματα των αιτούντων
Κατάθεση εγγράφων στον φάκελο υπόθεσης
Παρακολούθηση πορείας υποθέσεων (αιτήσεις ασύλου σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, διαδικασία Δουβλίνου)
Προετοιμασία συνέντευξης
Παράσταση κατά τη συνέντευξη
Σύνταξη και κατάθεση προσφυγών και υπομνημάτων
Συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του ΕΣΠ ώστε να συγκεντρώνονται από διάφορες υπηρεσίες όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά (πχ. Υγείας) προς υποστήριξη των αιτήσεων των εξυπηρετούμενων
Παραπομπές προς την κοινωνική υπηρεσία ή προς άλλες οργανώσεις ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων
Παρεμβάσεις σε δημόσιες υπηρεσίες προς υπεράσπιση δικαιωμάτων των εξυπηρετούμενων

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο Νομικής
Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Έναρξη επαγγέλματος στην εφορία
Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους ως δικηγόρος
Άριστη γνώση αγγλικών και χρήσης υπολογιστών (MS Office, Internet)
Επιθυμητά Προσόντα
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα ανθρώπινα δικαιώματα και συναφή αντικείμενα
Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του προσφυγικού δικαίου σε ελληνική ή διεθνή οργάνωση
Καλή γνώση διαδικασιών ασύλου και θεμάτων που άπτονται του προσφυγικού
Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα εργασίας, τήρηση προθεσμιών
Ικανότητα λήψης αποφάσεων

Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στο  hr@gcr.gr  με Θέμα: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, Λέσβος.

Λόγω του μεγάλου όγκου βιογραφικών, σε περίπτωση μη επιλογής, δεν θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε όλους τους υποψηφίους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/3/2018

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτου ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Πηγή ageliesergasias.gr