Ανακοίνωση για να μην γίνει σκουπιδότοπος η αγορά Ερμου Μυτιλήνης | Εργασίες αποκατάσταση πλακόστρωτου - Δεν περνάει απορριμματοφόρο

Γίνεται γνωστό στους καταστηματάρχες της οδού Ερμού ότι, λόγω εργασιών αποκατάστασης του πλακόστρωτου της Ερμού, δεν θα είναι δυνατή η διέλευση απορριμματοφόρων.

Συνεπώς, παρακαλούμε τους παραπάνω καταστηματάρχες όπως:

1. Κατά προτεραιότητα φυλάσσουν τα απορρίμματα (ανακυκλώσιμα και σύμμικτα) της επιχείρησής τους σε δικό τους χώρο μέχρι να δοθεί σε κυκλοφορία η οδός Ερμού.

2. Να τα τοποθετούν στην προκυμαία, στην οδό Κουντουριώτη ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στις 14:00.

3. Να τα τοποθετούν στους πλησιέστερους σε αυτούς κάδους απορριμμάτων (σύμμικτων – ανακυκλώσιμων) με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα υπερχείλισης αυτών, για την αποφυγή δυσάρεστων επιπτώσεων.

Η παραπάνω ρύθμιση θα διαρκέσει για μικρό χρονικό διάστημα, μέχρις ότου δοθεί από τον εργολάβο ξανά σε χρήση η οδός Ερμού.Σε κάθε περίπτωση, για την επίλυση προβλημάτων καθαριότητας θα πρέπει να έρχονται σε επικοινωνία με την υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης στο τηλέφωνο 2251025555.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων τους καταστηματάρχες της οδού Ερμού για τη συνεργασία τους στην κατεύθυνση της βελτίωσης της εικόνας της καθαριότητας της Λέσβου, προς όφελος όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων του νησιού μας.