Τι φόρο θα πληρώσουμε φέτος -Τι ισχύει για πληρωμές με κάρτες


Εντός του δευτέρου τριμήνου του τρέχοντος έτους θα κληθούν να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2017 οι μισθωτοί και συνταξιούχοι.

Η υποβολή των δηλώσεων θα γίνει και φέτος ηλεκτρονικά, μέσω Taxisnet στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στις διατάξεις με βάση τις οποίες θα υπολογιστούν οι τελικές φορολογικές επιβαρύνσεις επί των εισοδημάτων του 2017 έχουν επέλθει δύο σημαντικές αλλαγές:

Η κατοχύρωση του δικαιώματος της έκπτωσης φόρου των 1.900 – 2.100 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι κατά την διάρκεια του 2017 εξοφλήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή με μετρητά δαπάνες για αγορά αγαθών και λήξη υπηρεσιών συνολικού ύψους από 10% έως 18,75% επί του συνολικού ατομικού ετήσιου εισοδήματος.

Η κατάργηση της διάταξης που προέβλεπε έκπτωση από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του 10% της ετήσιας δαπάνης του φορολογούμενου για ιατρική νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη.
Οι κανόνες

Αναλυτικά κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων που θα υποβάλουν φέτος οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για τη φορολόγηση των εισοδημάτων που απέκτησαν το 2017 θα ισχύσουν οι εξής κανόνες:

Εφαρμογή φορολογικής κλίμακας με συντελεστές 22% – 45%.

Ετήσια εισφορά αλληλεγγύης σε ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

Κατάργηση της διάταξης που προέβλεπε έκπτωση από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του 10% του ποσού των δαπανών του φορολογούμενου για ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν συνολικά το 5% του ετήσιου ατομικού εισοδήματός του.

Έκπτωση παρακρατηθέντων φόρων εισοδήματος από το συνολικό ποσό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος που προκύπτει από το άθροισμα των φόρων που αναλογούν στις επιμέρους κατηγορίες των εισοδημάτων.

Έκπτωση παρακρατηθέντων ποσών ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από το συνολικό ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης που αναλογεί στο άθροισμα των εισοδημάτων του φορολογούμενου από όλες τις πηγές.

Έκπτωση φόρου εισοδήματος 1.900 – 2.100 ευρώ.

Κάθε μισθωτός και συνταξιούχος για να δικαιούται έκπτωσης φόρου θα πρέπει κατά τη διάρκεια του 2017 να έχει εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες για αγορές αγαθών ή παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με ποσοστό:

10% του ετησίου εισοδήματος εφόσον το ποσό αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ.
10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ και 15% επί του υπερβάλλοντος ποσού και έως 30.000 ευρώ.
10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ, 15% επί των επόμενων 20.000 ευρώ και 20% επό του υπερβάλλοντος ποσού εφόσον το ετήσιο εισόδημά του ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, όπως σημειώνει ο Ελεύθερος Τύπος, κατά την οποία ο φορολογούμενος δεν κατάφερε να καλύψει το απαιτούμενο ποσό δαπάνης με πληρωμές μέσω καρτών ή μέσω e-banking, το «ακάλυπτο» ποσό θα φορολογείται με 22%