Χ. Αθανασίου: Οι μαθητές του τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ δεν έχουν πρόσβαση στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχν. και Επικοινωνίας του Παν. Αιγαίου


Ερώτηση

Προς: Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου

Θέμα: «ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β΄545/22.02.2017»
Κύριε Υπουργέ,

Στο ΦΕΚ τεύχος Β΄ με αριθμό φύλλου 545/22-02-2017, δημοσιεύθηκε η με αριθμ. Φ.151/27229/Α5 απόφασή σας, με την οποία καθορίζονται οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις τμημάτων των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ για πρόσβαση των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4189/2013 (ΦΕΚ193Α΄).
Όμως, οι μαθητές του τομέα Πληροφορικής της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών δεν έχουν πρόσβαση στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη. Ένα τμήμα με μεγάλη συνάφεια με τα μαθήματα που παρακολουθούν οι μαθητές του τομέα πληροφορικής των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων.
Με την παρούσα ερώτηση σάς επισημαίνω αυτή την παράλειψη και θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να δοθεί λύση στην αδικία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ του τμήματος Πληροφορικής.
Με τη συμπλήρωση στο ΦΕΚ της παράλειψης αυτής, θα δοθεί στους μαθητές του νησιού  της Λέσβου  η δυνατότητα να παραμείνουν στον τόπο τους και να εισαχθούν σε  ένα τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, απόλυτα σχετικό με το αντικείμενο που διδάχτηκαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και γενικότερα θα δώσει την ευκαιρία στους μαθητές των ΕΠΑ.Λ μιας επιπλέον επιλογής.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΡΩΤΑΣΘΕ κ. ΥΠΟΥΡΓΕ

Προτίθεστε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να συμπληρώσετε και να συμπεριλάβετε στο ΦΕΚ και το τμήμα της Πολιτισμικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου  Αιγαίου, ώστε να συμπεριληφθεί το τμήμα αυτό στα μηχανογραφικά των υποψηφίων των ΕΠΑ.Λ του 2018;

 Ο ερωτών Βουλευτής
Χαράλαμπος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Βουλευτής Λέσβου