Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Καταναλωτών Λέσβου- Πρόεδρος η Μαυρομάτη Ελένη


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Καταναλωτών Λέσβου που εκλέχτηκε κατά τις αρχαιρεσίες της 5ης Μαρτίου 2018 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :


1.Μαυρομάτη Ελένη, Πρόεδρος
2. Πέτσικος Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος,
3. Σπανουδάκης Ηλίας , Γεν. Γραμματέας
4.Πολυχνιάτης Ηλίας, Ταμίας
5.Κάσδαγλη  Δέσποινα, Μέλος
6.Σαλαβός Eυστράτιος, Μέλος
7. Καλλοντζής Ιωάννης , Μέλος

Μυτιλήνη, Μάρτιος 2018