Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και επιχειρηματίες στην περιοχή Χαλικας Μυτιλήνης

Πριν από λίγες εβδομάδες συγκροτήθηκε, μετά από πρωτοβουλία του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, το τοπικό συμβούλιο Χαλίκων Μυτιλήνης, το οποία και απέστειλε υπόμνημα με όλα τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή.

Στο υπόμνημα τονίζουν: «Οι Χάλικες ( Κάτω, Μεσαίος και Άνω) αποτελούν «παραδοσιακή γειτονιά» της Μυτιλήνης, με την κατοίκηση τους να αναφέρεται στα προηγούμενα 200 χρόνια τουλάχιστον. Τις τελευταίες δεκαετίες, η αυξημένη δόμηση και κατοίκηση στην περιοχή δεν συνδυάστηκε επ’ουδενί  με έργα υποδομής, ανάδειξης και ανάπτυξης της, φτάνοντας στο σημείο να λέμε ότι πλέον αποτελεί υποβαθμισμένη περιοχή ως προς τις υπηρεσίες που παρέχει στον πολίτη-κάτοικο της. Πλέον, οι Χάλικες απαριθμούν άνω των χιλίων κατοίκων, με τα προβλήματα τους να είναι σοβαρά και καθημερινά και να μην έχει φανεί οποιαδήποτε λύση στον ορίζοντα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια.Για όλα αυτά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε παρακάτω και να σας ζητήσουμε να τα λάβετε σοβαρά υπόψιν ώστε να προτείνετε άμεσες λύσεις, που θα είναι προς όφελος και των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της πόλης μας. Για χάριν συντομίας, τα θέματα απλώς θα αναφερθούν και η ενημερωτική αυτή επιστολή θα κοινοποιηθεί ομοίως σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Μετέπειτα, επιθυμούμε την κατ’ ιδίαν συνάντηση ώστε να σας παρουσιάσουμε-αναλύσουμε το όποιο θέμα στο πλαίσιο μια εποικοδομητικής συζήτησης.

Α. Θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων – έργου των Αντιδημαρχιών:

1.    Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών
2.    Ποιότητας ζωής, Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Διοικητικών Υπηρεσιών
·         Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου
1.    Αυτεπιστασίας και Καθημερινότητας του πολίτη
·         Δημιουργία χώρου στάθμευσης, τουλάχιστον είκοσι οχημάτων, στην περιοχή του Κάτω Χάλικα.
·         Δημιουργία χώρου αναψυχής για παιδιά στον Άνω Χάλικα (πάρκο, παιδική χαρά) ο οποίος θα είναι φωτιζόμενος και με ελεγχόμενη είσοδο ώστε να μην προκληθούν φθορές.
·         Πλακόστρωση πλατείας Κάτω Χάλικα και εξωραϊσμός αυτής με φωτιστικά σώματα και παγκάκια. Υπάρχει θετική γνωμοδότηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών ως απάντηση σε αρ.πρωτ 31550/28-05-15 έγγραφο.
·         Αποκατάσταση πέτρινου παραδοσιακού δρόμου – “ντουσεμε” που ενώνει τον Μεσαίο με τον Κάτω Χάλικα και ανάδειξη αυτού. Επιθυμία των κατοίκων για χρήση παραδοσιακών υλικών. Ο δρόμος έχει περιέλθει σε πολύ άσχημη κατάσταση με μεγάλη επικινδυνότητα ως προς τους πεζούς και δεν έχει συντηρηθεί ποτέ.
·         Αποκατάσταση δύο εκ τριών παραδοσιακών πέτρινων δρόμων στην περιοχή του Κάτω Χάλικα και επιθυμητή η τσιμεντόστρωση του ενός ώστε να επιτραπεί η διέλευση οχημάτων.
·         Αποκατάσταση βατότητας δρόμων α) Ράχης Χάλικα, β) Άνω Χάλικα-Γαϊδαρανήφορου και γ) Κάτω Χάλικα – νεκροταφείου Αγίου Γεωργίου με τσιμεντόστρωση τμημάτων που μέχρι τώρα καθιστούν απαγορευτική τη διέλευση οχημάτων.
·         Δημιουργία χώρων πρασίνου στον κεντρικό δρόμο από Κάτω προς Άνω Χάλικα. Πρόταση μας η δημιουργία τριγωνικών παρτεριών με λουλούδια στις τρεις μεγάλες στροφές- πέταλα του δρόμου.
·         Ονοματοδοσία δρόμων και τοποθέτηση σημάτων Κ.Ο.Κ
·         Τοποθέτηση καθρεφτών σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου.
·         Τοποθέτηση τριών πινάκων ανακοινώσεων.
·         Γνωστοποίηση δημότικών χώρων ώστε να προταθούν λύσεις – δράσεις αξιοποίησης αυτών.
·         Μέριμνα για σχολαστικότερη καθαριότητα και όχι μόνο αποκομιδή απορριμάτων με άδειασμα των κάδων. Κάποιοι δρόμοι καθαρίζονται μια, ίσως και δύο, φορές το χρόνο.

Β.   Θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων – έργου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυτιλήνης
·         Μελέτη, κατασκευή και επέκταση δικτύου βιολογικού καθαρισμού.
·         Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο κεντρικός δρόμος δεν έχει πουθενά αποχέτευση όμβριων υδάτων! Επιπροσθέτως χρειάζονται επιπρόσθετα έργα αποχέτευσης σε μικρότερες οδούς, όπως πατωμένη Μεσαίου Χάλικα και δρόμου από κατάστημα Θαλασσέλλη προς Ι.Ν Αγίου Γεωργίου. 

Παρακαλούμε όπως λάβετε περαιτέρω γνώση και πρωτοβουλίες προς επίλυση όλων αυτών των θεμάτων. Ευχαριστούμε για την κατανόηση και αναμένουμε την επίλυση των παραπάνω θεμάτων το συντομότερο δυνατόν.»