ΠΡΟΣΟΧΗ: Έργα από την ΔΕΥΑΛ στην οδό Αρχιπελάγους- Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Μυτιλήνη

Έργα από την ΔΕΥΑΛ στην οδό Αρχιπελάγους

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 10/2018 από 12-03-2018 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, την 14-03-2018 ημέρα Τετάρτη και κατά τις ώρες από 08.00 έως 14.00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Αρχιπελάγους στη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής, από τη συμβολή της με την οδό Χίου, έως τη συμβολή της με την οδό Π. Κουντουριώτη, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών επισκευής βλάβης του δικτύου ύδρευσης από συνεργείο της ΔΕΥΑΛ.Λόγω της προαναφερθείσας προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας, τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Αρχιπελάγους, με κατεύθυνση την οδό Π. Κουντουριώτη, θα πραγματοποιούν υποχρεωτική αριστερή πορεία προς την οδό Χίου.

Γίνεται μνεία ότι η οδός Αρχιπελάγους είναι μονής κατεύθυνσης.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.