Το Πανεπιστήμιο Berkeley και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνεργάζονται ξανά, σε καινοτόμες λύσεις για τα νησιά του Αιγαίου


Το Πανεπιστήμιο Berkeley και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνεργάζονται


Σε συνεργασία προχώρησαν φοιτητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Berkeley, στα πλαίσια των σπουδών τους στον τομέα της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας – Sutardjia (SCET), με ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στη Σάμο, υπό το συντονισμό και την επίβλεψη καθηγητών και από τα δύο Πανεπιστήμια.

Επιλέγοντας ένα από τα τρία θέματα που πρότεινε ο καθηγητής Γιάννης Χαραλαμπίδης, από το Παν. Αιγαίου, στο μάθημα Data-X του Πανεπιστημίου Berkeley, το οποίο διδάσκεται από τον καθηγητή Ikhlaq Sidhu, και ξεκινώντας πρώτη, η ομάδα του Berkeley στόχευε στη δημιουργία μίας ανοικτής βάσης από ένα ευρύ φάσμα δεδομένων για τα νησιά του Αιγαίου.

Παράλληλα, και δουλεύοντας 10.000 μίλια και 10 “ώρες” πιο μακριά, η Ελληνική Ομάδα αποτελούμενη από μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και στην Ψηφιακή Καινοτομία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στη Σάμο, που υλοποιούσαν τη Διπλωματική τους εργασία, συγκέντρωνε δεδομένα από εθνικούς και τοπικούς ιστότοπους, κυρίως της Ελλάδας.

Η ομάδα του Berkeley ολοκληρώνοντας πρώτη, παρέδωσε  χρήσιμες πληροφορίες και ενδεικτικές οπτικοποιήσεις δεδομένων, αναγνωρίζοντας τη συμβολή των «Ελλήνων». Με τη σειρά της η Ελληνική ομάδα, παρέδωσε ένα πιο  πλήρες, διαδικτυακό σύστημα, βασισμένο στα τελευταία πρότυπα και εργαλεία ανοικτού λογισμικού  (CKAN, WordPress), με δυναμικές οπτικοποιήσεις των νησιωτικών δεδομένων και την ικανότητα «έξυπνης» ανίχνευσης επιχειρηματικών ευκαιριών.
Η «βάση ανοικτών δεδομένων για επιχειρηματίες» είναι σε δοκιμαστική λειτουργία στο  http://islab.samos.aegean.gr/openaegean/ ενώ στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλούνται σε συνεργασία, καθώς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσεγγίζεται ήδη από  φορείς και ξένες πρεσβείες.

Κοινές επιστημονικές εργασίες πραγματοποιούνται σε σταθερό, ανερχόμενο ρυθμό, ανάμεσα σε ομάδες φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με ξένα ΑΕΙ, βρισκόμενες σε διάφορα στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.aegean-startups.gr ή απευθυνθείτε στο company@aegean.gr