Καμιά αλλαγή στην 98 ΑΔΤΕ παραμένει στρατηγός ο Σταύρος Τσερπές

Μετά από απόφαση της ιεραρχίας ο Υπτγος Σταύρος Τσερπές παραμένει Διοικητής της 98 ΑΔΤΕ "ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ"

Ο διοικητής της 98 ΑΔΤΕ Υποστράτηγος Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσερπές Σταύρος θεωρείτε ένα έμπειρο στέλεχος, καθώς έχει διοικήσει σε πολλές μονάδες με τελευταία πριν γίνει επιτελάρχης της ΑΣΔΥΝ να είναι η μονάδα της 11ας Μ/Κ μεραρχίας Πεζικού στην Έδεσσα .