Ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην 98 ΑΔΤΕ- Βολές πυροβολικού στο πεδίο βολής «ΜΑΓΝΑΔΟΣ» και βολές όπλων στο «ΚΑΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ»


Σε εγρήγορση η 98 ΑΔΤΕ

Η Στρατιωτική Διοίκηση γνωστοποιεί, ότι από 05 έως 08 Μαρ 18 από 08.00Ω έως 22.00Ω θα εκτελεστούν πυρά Πυροβολικού στο πεδίο βολής «ΜΑΓΝΑΔΟΣ» Ν. ΛΕΣΒΟΥ.

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται όλη η θαλάσσια περιοχή Μαγνάδος.

Στην παραπάνω περιοχή είναι επικίνδυνη η παραμονή και η διέλευση θαλάσσιων σκαφών, κατά το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται βολές, για αποφυγή ατυχημάτων.
Η Στρατιωτική Διοίκηση γνωστοποιεί, ότι στις 07 Μαρ 18 από 08.00Ω έως 22.00Ω θα εκτελεστούν πυρά όπλων καμπύλης τροχιάς στο πεδίο βολής «ΚΑΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ» Ν. ΛΕΣΒΟΥ.

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται όλη η χερσαία περιοχή του Καμένου Δάσους.

Στην παραπάνω περιοχή είναι επικίνδυνη η παραμονή και η διέλευση προσωπικού και οχημάτων, κατά το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται βολές, για αποφυγή ατυχημάτων.