Στον Περιφερειακό Διαγωνισμό Ρομποτικής του Νομού Λέσβου το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης


στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής και της εκπαιδευτικής ρομποτικής


Το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής και της εκπαιδευτικής ρομποτικής, που εφαρμόζεται πλέον στα σχολεία, συμμετείχε στον Περιφερειακό Διαγωνισμό Ρομποτικής του Νομού Λέσβου. Η εκπαιδευτική ρομποτική συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι και έτσι μετατρέπει την εκπαίδευση σε μία διασκεδαστική δραστηριότητα. Οι μαθητές μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδικά, να εμπλέκονται στην επίλυση προβλημάτων, να μελετούν την επιστήμη και την τεχνολογία και έτσι διεγείρεται η δημιουργικότητά τους. Το ταξίδι στη ρομποτική συνεχίζεται με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, αλλά και την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την τεχνολογία.