Το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης υλοποιεί για 2η Συνεχή χρονιά το πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης - 2018

Με αξιοσημείωτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018, το ιστορικό πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της περιφέρειας και της ακτίνας της Γης στο 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης.


Η καθιερωμένη πλέον εκπαιδευτική δράση, διαχρονικά διδακτική, που συνδιοργανώνεται από τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Πανελλήνιας Ένωσης Υπεύθυνων Ε.Κ.Φ.Ε. (ΠΑΝΕΚΦΕ).


Οι μαθητές/τριες του 5ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών φυσικών επιστημών του σχολειού μας, που υπηρετώντας την αξία της πειραματικής, βιωματικής και συνεργατικής μάθησης υλοποίησαν στον αύλειο χώρο του 5ου Γυμνασίου Μυτιλήνης τις μετρήσεις από τις οποίες πρόκυψε με πολύ μεγάλη ακρίβεια η ακτίνα της γης. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν είναι μία ράβδος συγκεκριμένου μήκους, ένα κομμάτι χαρτί, και μέτρο για την μέτρηση της σκίασης. Στην συνέχεια με μαθηματικούς υπολογισμούς στο Εργαστήριο Φυσικών επιστημών πρόεκυψαν αποτελέσματα με μεγάλη ακρίβεια που ικανοποίησαν μαθητές και εκπαιδευτικούς.