Τοποθέτηση 4 καινούργιων προσκρουστήρων στο λιμένα Καβάκι Πέτρας Λέσβου


Εντός Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση 4 καινούργιων προσκρουστήρων στον λιμένα Καβάκι Πέτρας.

 Οι προσκρουστήρες έχουν μελετηθεί από ιδιωτικό τεχνικό γραφείο του νησιού μας και σκοπό έχουν την προστασία τόσο του προσεγγίζοντος πλοίου όσο και των κρηπιδωμάτων από ζημιές λόγω πρόσκρουσης.

Στο Καβάκι της Πέτρας έγινε αντικατάσταση των παλαιών ελαστικών που υπήρχαν με σύγχρονους προσκουστήρες, οι οποίοι μέσω των πιστοποιήσεων που διαθέτουν εγγυώνται την ασφαλή πρόσδεση των εμπορικών και λοιπών μεγάλων σκαφών.

Η χρηματοδότηση της προμήθειάς τους έγινε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από διαδικασίες που έτρεξε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου.

Επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της ασφάλειας χρήσης των λιμένων είναι η τοποθέτηση ανάλογων προσκρουστήρων τόσο στο λιμάνι Μυτιλήνης όσο και στο λιμάνι Περάματος Γέρας, για τα οποία όμως οι πιστώσεις που απαιτούνται είναι υψηλές. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου κινείται προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης ανάλογης χρηματοδότησης ευελπιστώντας ότι εντός του 2018 θα προχωρήσει σε αντίστοιχη τοποθέτηση και στα υπόλοιπα λιμάνια.