Ούζο Πλωμαρίου

Ούζο Πλωμαρίου
Ούζο Πλωμαρίου

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αρχιπελάγους, Χίου και Σάμου στη Μυτιλήνη από 27 έως 30/03

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 13/2018 από 26-03-2018 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, κατά το χρονικό διάστημα από την 07:00 ώρα της 27-03-2018 έως την 07:00 ώρα της 30-03-2018, πρόκειται να πραγματοποιηθεί -κατά περίπτωση- προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στις οδούς Αρχιπελάγους, Χίου και Σάμου στη Μυτιλήνη, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών επισκευής – αποκατάστασης του οδοστρώματος (πλακόστρωτο).Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ως εξής:

Στην οδό Αρχιπελάγους και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Σάμου, έως τη συμβολή της με την οδό Χίου.

Στην οδό Χίου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Αρχιπελάγους, έως τη συμβολή της με την οδό Λαδάδικα.

Λόγω της προαναφερθείσας διακοπής της κυκλοφορίας στις ανωτέρω οδούς,
τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Π. Κουντουριώτη, δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται στην οδό Σάμου.

Γίνεται μνεία ότι η οδός Αρχιπελάγους είναι μονής κατεύθυνσης καθώς και ότι η οδός Σάμου, από τη συμβολή της με την οδό Αρχιπελάγους, έως τη συμβολή της με την οδό Λαδάδικα, λειτουργεί ως πεζόδρομος.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.