Μετάταξη 11 υπαλλήλων στη ΓΓΑΙΝΠ στη Μυτιλήνη και απόσπαση 5 υπαλλήλων από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής


Ανακοίνωση:


Με το αριθ. πρωτ. 4151.13-11/699/5-3-2018 έγγραφο  που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής απεστάλησαν στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύο (2) πίνακες με αντίστοιχα αιτήματα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ) για μετάταξη έντεκα (11) υπαλλήλων στη ΓΓΑΙΝΠ   στη Μυτιλήνη και απόσπαση πέντε (5) υπαλλήλων. Επι πλέον εκκρεμούν με το παλιό σύστημα 2 αιτήματα μετάταξης.

Η  πλήρωση των παραπάνω θέσεων με μετάταξη/ απόσπαση είναι  απολύτως αναγκαία ενόψει της προωθούμενης διεύρυνσης του ρόλου της ΓΓΑΙΝΠ σε όλα τα  νησιά της ελληνικής  επικράτειας (πλήν  Κρήτης).  Η επέκταση των αρμοδιοτήτων ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το καλοκαίρι του 2015. Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα βρίσκεται στην διαδικασία  υπογραφής.