Ενημέρωση σχετικά με την απαλλαγή ΕΝΦIΑ και την πορεία των επιδοτήσεων ενοικίου- συγκατοίκησης στους σεισμόπληκτους της Λέσβου

Σχετικά με την απαλλαγή ΕΝΦIΑ και την πορεία των επιδοτήσεων ενοικίου- συγκατοίκησης στους σεισμόπληκτους της Λέσβου


Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 17 Ιανουάριου 2018

Αρ. Πρωτ.: ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/340/Ε51/17-01-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΎΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ. — Κ.Ε.~) (Δ26)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (Α)
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ)

Ταχ. Δ/νση: I. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη
Ταχ. Κώδ.: 114 71 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: I. Αποστολίδου - Β. Μπαμπίλη
Τηλέφωνο: 210 87 04 712
Fax: 210 64 40 627

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγος Τ.Κ. 10191    .
Fax: 210 6508299 E-mail: tkvel@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ερώτηση σχετικά με την απαλλαγή ΕΝΦIΑ και την πορεία των επιδοτήσεων ενοικίου- συγκατοίκησης στους σεισμόπληκτους της Λέσβου

Σχετ.: 

α)Η με αρ. πρωτ. 1970/11.12.2017 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων. 
β)Η με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/2641/Α325/18.07.2017 (ΦΕΚ2584/Β/2017) Κ.Υ.Α. 
γ)Η με αρ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ./2822/Α36/30.08.2017 (ΦΕΚ 3026/Β/2017) Υπουργική Απόφαση

Απαντώντας στην (α) σχετική Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή Χάρη Θεοχάρη και σε ότι αφορά στην Υπηρεσία μας, σας γνωστοποιούμε τα εξής:
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 867/1979 και 1190/1981 η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Κ.Ε. είναι αρμόδια για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια μετά από σεισμό, η Υπηρεσία μας έχει εκδώσει τη (β) σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία οριοθετείται το νησί Λέσβος της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου λόγω του σεισμού της 12ης Ιουνίου 2017 και καθορίζονται οι όροι χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων λόγω του συμβάντος και τη (γ) σχετική Απόφαση αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων.

Σας πληροφορούμε, λοιπόν, ότι μέχρι σήμερα η Υπηρεσία μας έχει εκδώσει 165 αποφάσεις χορήγησης επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης Α' τριμήνου και έχουν πληρωθεί ήδη 134 επιδοτήσεις με πίστωση στους προσωπικούς λογαριασμούς των δικαιούχων συνολικού ποσού 132.611,70 ευρώ.

Παράλληλα, παρόλο το φόρτο εργασιών που προέκυψε στη ΔΑΕΦΚ-ΚΕ μετά τη καταστροφική πλημμύρα της 15ηζ Νοεμβρίου 2017 στη Μάνδρα Αττικής, οι υπάλληλοι της ΔΑΕΦΚ-ΚΕ συνεχίζουν τον έλεγχο των υπόλοιπων αιτήσεων χορήγησης επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης στους σεισμόπληκτους της Λέσβου. Επισημαίνεται ότι σε πολλές -αιτήσεις ζητήθηκαν συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Σε ό,τι αφορά στον καθορισμό της διαδικασίας για την απαλλαγή καταβολής ΕΝΦΙΑ, λόγω του σεισμού στη Λέσβο, αυτό είναι αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Επισημαίνεται ότι η ΔΑΕΦΚ-ΚΕ γνωστοποιεί στους ενδιαφερομένους, μετά από αίτησή τους για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, το χαρακτηρισμό των κτιρίων τους βάσει των στοιχείων που τηρούνται στο αρχείο της.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Πηγή: taxheaven.gr