Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου προς ΕΛΜΕ Λέσβου: «Δεν είμαστε αρμόδιοι για τη λειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας»

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου προς ΕΛΜΕ Λέσβου


Αγαπητά μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Λέσβου,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε, αν δεν έχετε υπόψη, ότι για τη λειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ισχύει η αρ. πρωτ. 167152/Δ2/06.10.2017 (ΦΕΚ 3638/τ. Β’/16.10.2018) Υ.Α. και οι αντίστοιχες διευκρινιστικές εγκύκλιοι, με τις οποίες καθορίζονται η οργάνωση και η λειτουργία των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης για την Ενισχυτική Διδασκαλία.

Εν περιλήψει, σε αυτές αναφέρεται ότι: Για να εγκριθεί και να λειτουργήσει ένα  Σχολικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας πρέπει να βεβαιωθεί, μεταξύ των άλλων, από τα σχολεία που συμμετέχουν και από την αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ότι υπάρχει ο αναγκαίος αριθμός μαθητών που θα το παρακολουθήσει, ο Υπεύθυνος του Κέντρου και κατόπιν πραγματοποιείται η έγκρισή του.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία «Ο Διευθυντής της κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων για το Πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας προσλαμβάνει, τοποθετεί, συνάπτει σύμβαση εργασίας με τους διδάσκοντες και «ορίζεται ως υπεύθυνος μισθοδοσίας και υπόλογος εκκαθαριστής αυτής».

Από την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων και μετά η Περιφερειακή Διεύθυνση δεν έχει καμία συμμετοχή και εμπλοκή στη λειτουργία των Κέντρων. Ήδη για αυτό τον λόγο, έχει δοθεί διοικητική εντολή από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου όπως προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να πληρωθούν οι εκπαιδευτικοί.
Επομένως το έγγραφό σας πρέπει να είχε άλλον αποδέκτη, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, ως αρμόδια και υπόλογη για τη μισθοδοσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Εκτός κι αν υπάρχουν άλλοι λόγοι για τους οποίους απευθύνεστε στην Περιφερειακή Διεύθυνση αλλά τότε μάλλον δεν συμβάλλετε στην αντιμετώπιση του θέματος.       
Συμπληρωματικά, σας πληροφορούμε ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ζήτησε και εξασφάλισε την αύξηση των Κέντρων και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα διδάξουν σ’ αυτά.


Συγκεκριμένα, από 13 Κέντρα και 26 εκπαιδευτικούς το 2015, φέτος λειτουργούν 20 Κέντρα και προσλήφθηκαν 33 εκπαιδευτικοί.