Ερωτηματολόγιο από το Επιμελητήριο Λέσβου για τους παράγοντες που επηρεάζουν το μεταφορικό κόστος.

Από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις του χονδρικού και λιανικού εμπορίου του νομού μας

Σε μια προσπάθεια στήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην έρευνά του σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν το μεταφορικό κόστος εισαγωγών και εξαγωγών προϊόντων προς και από τους νησιωτικούς προορισμούς, το Επιμελητήριο Λέσβου απευθύνεται στα μέλη του, ζητώντας την συμβολή τους στην συγκέντρωση στοιχείων.

Ειδικότερα, ζητά από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις του χονδρικού και λιανικού εμπορίου του νομού μας, να συμπληρώσουν τα σχετικά ερωτηματολόγια μέχρι τις 16/02

Τα ερωτηματολόγια που έχει συντάξει το Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων και το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης με υπεύθυνους τους Ι. Σπιλάνη και Μαρία Λεκάκου, βρίσκονται στις ηλεκτρονικές σελίδες: presidentoffice@lesvos-chamber.com και programmatismos@lesvos-chamber.com.Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις και τα δεδομένα των ερωτηματολογίων, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας.

Πηγή Εφημερίδα Δημοκράτης