Στο ειδικό πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» ο Δήμος Λέσβου

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών δύο προσκλήσεις προς τους δήμους της χώρας

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών δύο προσκλήσεις προς τους δήμους της χώρας, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έργων συνολικού προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ».

Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας που είχαμε με τον Υπουργό Πάνο Σκουρλέτη το προηγούμενο διάστημα, οι τρεις δήμοι του νομού μας διασφάλισαν χρηματοδότηση (κατ’ ανώτατο όριο) ως εξής:
Με την Πρόσκληση Ι, που αφορά τον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» και έργα με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού», στον Δήμο Λέσβου διατίθενται 400.000 ευρώ, στον Δήμο Λήμνου 190.000 ευρώ και στον Δήμο Αγ. Ευστρατίου 100.000 ευρώ.

Με την Πρόσκληση ΙΙ, που αφορά τον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» και έργα με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», στον Δήμο Λέσβου διατίθενται 466.800 ευρώ, στον Δήμο Λήμνου 85.100 ευρώ και στον Δήμο Αγ. Ευστρατίου 5.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την κατασκευή παιδικών χαρών, για την οποία θα ανακοινωθεί σύντομα μια ειδική τρίτη πρόσκληση, έχουμε ήδη ενημερώσει τον Υπουργό για τις αυξημένες ανάγκες ενίσχυσης ιδίως του Δήμου Λέσβου, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από την ελλιπή ενασχόληση των προηγούμενων δημοτικών αρχών και την αμέλειά τους να υποβάλλουν προτάσεις ένταξης στα αντίστοιχα προγράμματα που ήταν διαθέσιμα επί των ημερών τους –σε αντιδιαστολή με τον Δήμο Λήμνου.

Υπενθυμίζεται πως η ανακοίνωση αυτή έρχεται δέκα μόλις μέρες μετά την ένταξη, από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, της πρότασης της ΔΕΥΑΛ για την προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου δικτύου ύδρευσης ΔΕΥΑ Λέσβου, προϋπολογισμού ύψους άνω των 1,6 εκατ. ευρώ, στο πρόγραμμα για την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης της χώρας.