Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για το Δημοψήφισμα με θέμα την διάσπαση του Δήμου Λέσβου

την ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Μετά την επιστολή της δημοτικής παράταξης του Αλλού Δρόμου όπου ζητούσε Δημοψήφισμα για τη διάσπαση του Δήμου Λέσβου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε σε έκτακτη συνεδρίαση το σώμα του δημοτικού συμβουλίου για να συζητηθεί το θέμα του δημοψηφίσματος.

Αναλυτικά:

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση την ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ώρα 6:00μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με μοναδικό  θέμα:

           
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣΠρόταση της Δημοτικής Παράταξης «Ο Άλλος Δρόμος» για διενέργεια Τοπικού Δημοψηφίσματος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 216 του Ν.3463/2006,  για τη διάσπαση του Δήμου Λέσβου
Επικεφαλής               Δημ. Παράταξης            «Ο Άλλος Δρόμος»            κ. Γεωργούλας

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα ενόψει κατάθεσης του νομοσχεδίου για τις αλλαγές του νόμου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
Αναλυτικά η επιστολή του Άλλου Δρόμου:

«Δημοψήφισμα για τη διάσπαση του Δήμου Λέσβου»

Στο πλαίσιο του νόμου 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ένας Δήμος δύναται να διεξάγει τοπικό δημοψήφισμα. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 216 του ν. 3463/2006, «Το τοπικό δημοψήφισμα διεξάγεται μετά από απόφαση του οικείου συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα διεξαγωγής αυτού και προσδιορίζεται το ερώτημα που πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία, η ημερομηνία διεξαγωγής του και το ύψος της δαπάνης που θα προκληθεί. Με την ίδια απόφαση το συμβούλιο ορίζει ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από αιρετούς και υπαλλήλους, αρμόδια για την οργάνωση διεξαγωγής του δημοψηφίσματος». Κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, τα θέματα που τίθενται σε δημοψήφισμα θα πρέπει να διατυπώνονται με ερώτημα, το οποίο πρέπει να είναι κατά το δυνατόν σύντομο και σαφές, ενώ η προτίμηση του εκλογικού σώματος εκφράζεται με τη χρήση των όρων «ΝΑΙ» και «ΟΧΙ». Για τούτο προτείνουμε να μπει ως ερώτημα η απόφαση του ΔΣ για δημιουργία πέντε δήμων. Επίσης κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του ίδιου άρθρου δικαίωμα συμμετοχής στο τοπικό δημοψήφισμα έχουν οι έχοντες δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών και κοινοτικών αρχών. Έγκυρο θεωρείται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, εφόσον συμμετείχε το 50% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους.


Επειδή ως παράταξη είμαστε υπέρ της άμεσης δημοκρατίας, της συμμετοχής και υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που προάγει την πολιτική δημοκρατία και αποτρέπει την απομάκρυνση των πολιτών από τα κέντρα αποφάσεων, επειδή δεν θέλουμε να αποφασίσουν κάποια κέντρα εξουσίας για εμάς χωρίς εμάς, σας καλούμε να στηρίξετε το αίτημα μας.
Με τιμή

Στράτος Γεωργούλας
Επικεφαλής δημοτικής παράταξης Λέσβου «ο Άλλος Δρόμος»