Ενημέρωση από την διοίκηση του Νοσοκομείου Μυτιλήνης για τον ιατρό που κάλυπτε τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ) σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας γνωρίζουμε ότι την 31/12/2017 συνταξιοδοτήθηκε η ιατρός ειδικότητας παθολογίας η οποία κάλυπτε τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ) παροχής υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη.  Προκειμένου για την απρόσκοπτη κάλυψη των παρεχόμενων υπηρεσιών, το νοσοκομείο προέβη σε δύο έγκαιρες ενέργειες α) προκήρυξε (αριθ. 6490/18-4-17 προκήρυξη) μόνιμη θέση ιατρού ΕΣΥ ειδικότητας παθολογίας η οποία ολοκληρώθηκε με την ανάληψη υπηρεσίας ιατρού την 6/2/2018. β) απέστειλε αίτημα στο Υπουργείο Υγείας το οποίο εγκρίθηκε και η συνταξιοδοτηθείσα ιατρός παρέμεινε στο νοσοκομείο με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών συνεχίζοντας χωρίς κενό, να προσφέρει υπηρεσίες υγείας στο ΤΕΙ στην ευαίσθητη ομάδα ασθενών με Σακχαρώδη διαβήτη από τις αρχές του έτους.

Η λειτουργία των εν λόγω ΤΕΙ  που πραγματοποιούνταν 4 φορές την εβδομάδα, άμεσα θα επανέλθει στον ίδιο ρυθμό εφόσον και η νέα ιατρός θα συνδράμει με επιπλέον δύο φορές εβδομαδιαίως. Σε κάθε περίπτωση  η συνταγογράφηση καλυπτόταν και καλύπτεται τόσο από τους παθολόγους όσο και από τους γενικούς ιατρούς του νσοκομείου μας. Όσο αφορά τα επείγοντα-έκτακτα περιστατικά αυτά εκτιμώνται από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα - υπηρεσίες.

Η υγεία είναι ευαίσθητο κοινωνικό αγαθό και σε καμία περίπτωση δεν είναι ορθό να δημιουργούνται στρεβλές εντυπώσεις και κλίμα ανησυχίας σε ευαίσθητες ομάδες ασθενών.  Τα ραντεβού για τα ΤΕΙ κλείνονται είτε τηλεφωνικά (τηλ. 22513 51150) είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων.

                                            Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ


                                             ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ