Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης- Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στις οδούς Σκρα και Σαμοθράκης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 06/2018 από 02-02-2018 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, την 08-02-2018 ημέρα Πέμπτη και κατά τις ώρες από 08.00 έως 16.00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στις οδούς Σκρα (από τη συμβολή της με την οδό Τζ. Αριστάρχου έως τη συμβολή της με την οδό Κομνηνάκη) και Σαμοθράκης στη Μυτιλήνη, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών από συνεργείο του Ο.Τ.Ε. (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος).Λόγω της προαναφερθείσας προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας, τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Σκρα με κατεύθυνση την οδό Κομνηνάκη, θα πραγματοποιούν υποχρεωτική πορεία προς την οδό Τζ. Αριστάρχου.

Γίνεται μνεία ότι η οδός Σκρα είναι μονής κατεύθυνσης, ενώ η οδός Σαμοθράκης είναι αδιέξοδο.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.