Ούζο Πλωμαρίου

Ούζο Πλωμαρίου
Ούζο Πλωμαρίου

65 προσλήψεις στον Δήμο Λέσβου

Κατανομή 559 θέσεων μέσω ΟΑΕΔ

Ανακοινώθηκε επισήμως από τον ΑΣΕΠ, η αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο της πολυαναμενόμενης προκήρυξης 3Κ/2018, που αφορά τις θέσεις τακτικού προσωπικού και ΙΔΑΧ ανταποδοτικών υπηρεσιών Καθαριότητας σε Δήμους, ΝΠΔΔ αυτών και σε ΝΠΙΔ ΟΤΑ, προκειμένου να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ. Μεταξύ των θέσεων αυτών, περιλαμβάνονται και οι μόνιμες θέσεις που αφορούν στο Δήμο Λέσβου και τη ΔΕΥΑΛ. Συνολικά σε όλη την Ελλάδα θα προσληφθούν 8.166 άτομα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Η αποστολή προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο που έγινε χθες,   δρομολογεί τα επόμενα βήματα:

-Η δημοσίευση στο ΦΕΚ αναμένεται να γίνει μέσα σε πέντε ημέρες από την αποστολή της (σ.σ. δηλαδή από 5 μέχρι 10 Φεβρουαρίου).

-Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν από τις 20 έως τις 25 Φεβρουαρίου, αφού προηγηθεί η 15θημερη διαδικασία «ωρίμανσης»: (σ.σ. να γίνει δηλαδή γνωστή στο ευρύτερο κοινό).

-Η υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την προθεσμία των 15 ημερών για την ηλεκτρονική υποβολή και ακόμη τριών ημερών για την αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών στο ΑΣΕΠ, δηλαδή, από 10 έως 25 Μαρτίου.

Κατανομή 559 θέσεων μέσω ΟΑΕΔ

Με απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας Ράνιας Αντωνοπούλου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 17 Ιανουαρίου, έγινε η κατανομή των πρώτων 559 θέσεων της προκήρυξης από τον ΟΑΕΔ και αφορούν στους δήμους. Πρόκειται για ΥΕ και ΔΕ θέσεις που αφορούν τα προστατευόμενα πρόσωπα του Ν. 2643/98. Από τις ειδικές κατηγορίες, για το Δήμο Λέσβου έχουν προβλεφθεί 3 θέσεις.

Αναλυτικότερα, για τις Υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Λέσβου θα προσληφθούν, σύμφωνα με τους πίνακες του ΑΣΕΠ, οι εξής ειδικότητες:

-2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με ταχογράφο)
-5 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (χωρίς ταχογράφο)
-1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων
-25 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας.

Επιπλέον, μέσω ΟΑΕΔ με ειδικά κριτήρια θα προσληφθούν:-2 Εργάτες Καθαριότητας
-1 Οδηγός Απορριμματοφόρου.

Για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου θα προσληφθούν:

-1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
-1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
-1 ΠΕ Οικονομολόγων
-1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
-1 ΠΕ Χημικών Μηχανικών
-1 ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
-1 ΤΕ Οικονομικών
-1 ΤΕ Περιβάλλοντος
-2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών
-1 ΔΕ Καταμετρητών
-2 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
-2 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
-1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
-3 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων


Πηγή Εφημερίδα Δημοκράτης