Απόφαση διαγραφής χρέους 404.000 ευρώ από υπερχρεωμένο νοικοκυριό της Μυτιλήνης

Συνολικά δάνεια 404.000 ευρώ από υπερχρεωμένο νοικοκυριό διέγραψε  ειρηνοδικείο στη Λέσβο. 


Η οφειλέτρια από τη Μυτιλήνη είχε πάρει στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας , ενώ είχε μπει εγγυήτρια και σε επιχειρηματικό δάνειο του συζύγου της πριν από το 2009.Ωστόσο στην περίοδο της κρίσης η οικογένεια αδυνατούσε να αποπληρώσει τα δάνεια αυτά που διογκώνονταν από τόκους υπερημερίας . Το πόσο της οφειλής έφτασε στα 450.000 ευρώ και η δανειολήπτρια ζήτησε την προστασία του νόμου Κατσέλη. Το δικαστήριο που συνεδρίασε τον προηγούμενο Μάιο,  πριν από λίγες μέρες κοινοποίησε την απόφασή του που ορίζει ότι διαγράφονται οι 404.000 ευρώ και η δανειολήπτρια υποχρεούται να αποπληρώσει τα υπόλοιπα 46.000 ευρώ σε 20 χρόνια.

Στον ισχυρισμό της τράπεζας για «δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμής» το δικαστήριο απεφάνθη ότι «δεν εξειδικεύονται πραγματικά περιστατικά στα οποία θεμελιώνεται η δυνατότητα της αιτούσας να προβλέψει τη μη αποπληρωμή των οφειλών της κατά το χρόνο ανάληψης αυτών {… } ούτε αναφέρει συγκεκριμένες ενέργειες της αιτούσας με στόχο την απόκρυψη της πραγματικής οικονομικής κατάστασης και των υποχρεώσεων».

Μιλώντας στην ΕΡΤ ΑΙΓΑΙΟΥ η δικηγόρος που ανέλαβε την υπόθεση Ιγνατία Τικέλλη τόνισε ότι «η οικογένεια κατάφερε δίκαια να διασώσει την πρώτη κατοικίας  ,  σύμφωνα με την κρίση του δικαστηρίου και με το νόμο περί υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και να απαλλαγεί από τον βρόγχο των οφειλών αυτών. Το ποσό της συνολικής οφειλής είναι μεγάλο όμως το 1/3 είναι τόκοι υπερημερίας,  ενώ η οικογένεια κατέβαλε μεγάλο ποσό από το αρχικό κεφάλαιο στις τράπεζες. Ωστόσο οι τόκοι αλλά και η αναχρηματοδότηση των δανείων που αναγκάστηκε να περιέλθει η οικογένεια έφτασαν το ποσό αυτό  στις  450.000 ευρώ».

Πρόκειται για μια γενναία απόφαση του δικαστηρίου, που αν και δύναται να προσβληθεί από τις τράπεζες , στοιχειοθετείται τόσο τεκμηριωμένα  στο σκεπτικό της απόφασης,  που κάνει τη δανειολήπτρια να βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία παρόλο που η οικογένειά της αντιμετωπίζει δύσκολες  καταστάσεις.

Ρεπορτάζ: Μυρσίνη Τζινέλλη


Πηγή ΕΡΤ ΑΙΓΑΙΟΥ