Χωρίς νερό την Τρίτη 13/02 στην Μεσαία ζώνη ύδρευσης Μυτιλήνης- Σε ποιες περιοχές θα γίνει διακοπή υδροδότησης

την Τρίτη 13/2/2018 από ώρα 8:00 π.μ


Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι την Τρίτη 13/2/2018 από ώρα 8:00 π.μ. θα γίνει διακοπή υδροδότησης στην Μεσαία ζώνη ύδρευσης, λόγω επισκευής τριών βλαβών κεντρικού αγωγού του δικτύου ύδρευσης.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από την διακοπή είναι οι παρακάτω:

Λαγκάδα
Λαζαρέτο
Βουναράκι
Πυργέλια
Καλλιθέα
Μαύρα σίδερα
Υφαντήρια
Λόφος αρτεργατών και
Περιοχή πάνω από το γήπεδο

Το ακριβές διάστημα που θα διαρκέσει η διακοπή δεν μπορεί να ανακοινωθεί λόγω της φύσεως των βλαβών. Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 22510 24444. Για τα ακριβή όρια της περιοχής που θα διακοπεί η υδροδότηση, οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ, www.deyamyt.gr

Η ΔΕΥΑΛ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν μικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.


                                                                                                Από τη ΔΕΥΑΛ