Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Μυτιλήνη- Που θα έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων την 12-02 και την 13-02

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 07/2018 από 08-02-2018 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, την 12-02-2018 ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες από 08.00 έως 15.00 και την 13-02-2018 ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες από 08.00 έως 15.00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Φιλελλήνων, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ως εξής:

Στην οδό Φιλελλήνων, από τη συμβολή της με την οδό Αγίας Ειρήνης έως τη συμβολή της με την οδό Βουρνάζων.

Λόγω της προαναφερθείσας διακοπής της κυκλοφορίας στις ανωτέρω οδούς, θα ισχύσουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Αγ. Ειρήνης, με κατεύθυνση την οδό Βουρνάζων, δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται στην οδό Φιλελλήνων,

τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Φιλικών, με κατεύθυνση την οδό Βουρνάζων, θα πραγματοποιούν υποχρεωτική αριστερή πορεία προς την  οδό Αγίας Ειρήνης

Τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Ικτίνου, με κατεύθυνση την οδό Βουρνάζων, δεν θα επιτρέπεται να πραγματοποιούν αριστερή πορεία προς την οδό Οδυσσέως.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.