Ερεύνα LesvosPost: Τα 100 καλύτερα επαγγέλματα…

Υπάρχουν επαγγέλματα που είναι λίγο-πολύ συνηθισμένα, κάποια μάλιστα ιδιαιτέρως γνωστά, αλλά συνεχίζουν να αποτελούν επαγγελματικές ευκαιρίες.


Εκείνο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτήν τη λίστα είναι πως στις πρώτες 15 θέσεις βρίσκονται επαγγέλματα που ανήκουν σε δύο μόνο χώρους: της υγείας και των Η/Υ, ενώ στη δέκατη έκτη θέση βρίσκεται ο μεταφραστής/διερμηνέας. 

Στο χώρο της υγείας ανήκουν οι τρεις πρώτες, με πρώτον από όλους τον οδοντίατρο!

Στη συνέχεια παραθέτουμε τα πρώτα δέκα καλύτερα επαγγέλματα της λίστας, με μια μικρή παρουσίαση, για να σχηματίσετε μια γενική εικόνα για κάθε ένα από αυτά.

Οδοντίατρος: Ο οδοντίατρος ασχολείται με τη στοματική υγιεινή. Συγκεκριμένα, οι εργασίες που μπορεί να κάνει είναι σφραγίσματα, εξαγωγές, ενδοδοντικές θεραπείες, ορθοδοντικές θεραπείες, περιοδοντικές θεραπείες, όπου αντιμετωπίζει τις ασθένειες των ούλων και των καλυμμένων τμημάτων των δοντιών, προσθετικές εργασίες κτλ.

Νοσοκόμος: Το επάγγελμα του νοσοκόμου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από τη νοσηλεία του αρρώστου ως την έρευνα και την εφαρμογή προγραμμάτων υγείας. Μάλιστα, ανάλογα με τη θέση που κατέχει, φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της κλινικής, αλλά και για την προμήθεια των φαρμάκων και συσκευών.

Φαρμακοποιός: Γνωρίζει τη σύνθεση, τις ιδιότητες, τις επιδράσεις και τη χρήση των φαρμάκων και τα διαθέτει στην αγορά σύμφωνα με τις ιατρικές συνταγές. Μπορεί επίσης να παρασκευάζει ορισμένα από αυτά ύστερα από ιατρική συνταγή. Ως ερευνητής ασχολείται κυρίως με την παρασκευή νέων φαρμάκων ή τη βελτίωση της σύστασης των υπαρχόντων.

Αναλυτής συστημάτων Η/Υ: Ο αναλυτής καθορίζει τον τρόπο της βέλτιστης λειτουργίας ενός Η/Υ για να καλυφθούν οι ανάγκες μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Μεταξύ των καθηκόντων του είναι η επιλογή και διαμόρφωση του λογισμικού, η προσαρμογή της τεχνολογίας στις ανάγκες του χρήστη, ο έλεγχος και η δοκιμή των συστημάτων, η αντιμετώπιση προβλημάτων κτλ.

Γιατρός: Είναι από τα επαγγέλματα που σίγουρα δεν χρειάζονται περιγραφή. Αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί εδώ είναι το ιδιαίτερα ευρύ πλαίσιο ειδικοτήτων, ανάμεσα στις οποίες μπορεί κανείς να επιλέξει. Αλλά αυτό είναι και το πιο σημαντικό, καθώς η σωστή επιλογή θα κάνει την επαγγελματική διαφορά.

Διαχειριστής βάσης δεδομένων: Ο διαχειριστής βάσης δεδομένων ασχολείται με την απόδοση, την αρτιότητα και την ασφάλεια μιας βάσης δεδομένων. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, ασχολείται και με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη της βάσης αυτής, αλλά και με την επίλυση των όποιων προβλημάτων ανακύψουν, είτε τα αντιμετωπίσει μόνος του είτε σε συνεργασία με κάποιον τεχνικό.

Προγραμματιστής λογισμικού: Πέρα από το να γράφει κώδικες, ο προγραμματιστής λογισμικού ασχολείται και με τον έλεγχο, τη φροντίδα και τη βελτίωση της λειτουργίας ενός λογισμικού. Ορισμένοι, μάλιστα, προγραμματιστές δημιουργούν εξ ολοκλήρου κάποιο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη, ή διαμορφώνουν κάποιο ήδη υπάρχον.

Φυσιοθεραπευτής: Ο φυσιοθεραπευτής εφαρμόζει τεχνικές για την αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας των οργάνων και των μερών του ανθρώπινου σώματος και την ανακούφιση από τον πόνο. Ορισμένοι φυσιοθεραπευτές προσφέρουν γενικές υπηρεσίες στο αντικείμενό τους, ενώ άλλοι εξειδικεύονται σε διάφορες θεραπείες για ασθενείς με χρόνιες ή προσωρινές παθήσεις ή άτομα με ειδικές ανάγκες.

Προγραμματιστής ιστού: Ο προγραμματιστής ιστού εστιάζει στις εφαρμογές για το διαδίκτυο. Σχεδιάζει και συντηρεί ιστοτόπους, δηλαδή ασχολείται με τη μορφή και τη λειτουργία ενός ιστοτόπου, σύμφωνα πάντα με τις προτιμήσεις του πελάτη.

Ειδικός στοματικής υγιεινής: Ο επαγγελματίας του κλάδου αυτού ασχολείται κυρίως με την προληπτική φροντίδα. Επίσης εκπαιδεύει τον ασθενή σχετικά με τον καλύτερο τρόπο πλυσίματος των δοντιών και τη χρήση οδοντικού νήματος.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η επιλογή ενός επαγγέλματος δεν συνιστά αυτόματα επαγγελματική αποκατάσταση, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τόσο γνωστά επαγγέλματα, όπως αυτά που παρουσιάστηκαν. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο, όπως η εξειδίκευση, η σωστή αναζήτηση εργασίας, η προσωπικότητα, η ικανότητα συνεργασίας κτλ.