Καταργούνται οι βαθμοί στα Γυμνάσια

Στόχος της πρότασης, να περιοριστεί η βαθμολογική πίεση στο Γυμνάσιο αλλά και τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού.

Το τέλος των βαθμών και στο Γυμνάσιο, συζητάει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προτείνοντας εκτός της περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών («σχεδόν καλός», «καλός», «πολύ καλός», «άριστος») και αλφαβητική αξιολόγηση.Δηλαδή, αναφέρει η εφημερίδα «Τα Νέα», Α, Β, Γ που έως σήμερα χρησιμοποιείται στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.

Στόχος αυτής της αλλαγής θα είναι να μην πιέζονται με τους βαθμούς, οι μαθητές του Γυμνασίου αλλά και των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού.

Ήδη από φέτος, εφαρμόζεται πιλοτικό πρόγραμμα περιγραφικής αξιολόγησης σε 81 Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια, παράλληλα όμως με τη βαθμολογία των μαθητών στα Γυμνάσια (0-20). Στόχος στο άμεσο μέλλον, οι βαθμοί να καταργηθούν τελείως. Σήμερα, οι μαθητές μπαίνουν σταδιακά στη λογικής των αριθμών από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, με τους πρώτους βαθμούς 10, 9, 8 και 7, για να φτάσουν στο Γυμνάσιο, στην αριθμητική κλίμακα με άριστα το 20.
Αλλάζουν όσα γνωρίζαμε

Οι αλλαγές που σχεδιάζονται στον χώρο των αναλυτικών προγραμμάτων του Γυμνασίου μεταβάλλουν όλη την εικόνα αξιολόγησης των μαθητών όπως την ξέραμε, ενώ ήδη εφαρμόζεται και η βαθμολογία των μαθητών ανά τετράμηνο και όχι ανά τρίμηνο όπως στο παρελθόν.

Για το Λύκειο και την αναμόρφωση της Β' και της Γ' τάξης του (η Α' θα είναι πιο πολύ μια τάξη συνδεδεμένη με το Γυμνάσιο), οι αλλαγές θα είναι επίσης μεγάλες καθώς τα μαθήματα, όπως είναι γνωστό, θα γίνουν 3ωρα και 4ωρα μέσα στην ημέρα, ενώ αυτή τη στιγμή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής επεξεργάζεται την πρόταση του για τη «δύσκολη» τελευταία τάξη της βαθμίδας που θα συνδέεται με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Στη Β' Λυκείου εισάγονται τις επόμενες χρονιές δυο νέα μαθήματα, των Φυσικών Επιστημών (μάθημα διαθεματικής προσέγγισης μέσω της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας) και των Κοινωνικών Επιστημών (που θα περιλαμβάνει Ιστορία και Πολιτειακή Αγωγή).Στην Γ' Λυκείου μελετάται εάν τα μαθήματα κορμού θα είναι ένα (Γλώσσα) ή δύο (Γλώσσα και Ιστορία), τα οποία θα πλαισιωθούν από δυο ακόμη μαθήματα επιλογής ανά κατεύθυνση και ένα ακόμη επιλογής για τη έκδοση του νέου «ισχυρού» απολυτηρίου. Εκείνο που δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, είναι εάν οι τελικές εξετάσεις για το απολυτήριο αυτό θα είναι εθνικού τύπου ή όχι. Πάντως, τις τελευταίες ημέρες αυξάνονται τα σενάρια υπέρ της διατήρησης των Πανελλαδικών Εξετάσεων ως έχουν.

Στα Γυμνάσια η φετινή πιλοτική φάση της περιγραφικής αξιολόγησης έχει σκοπό να οδηγήσει σε συμπεράσματα για την επέκτασή της σε όλα τα σχολεία της βαθμίδας. Πολλοί καθηγητές εκφράζουν τον προβληματισμό τους καθώς, όπως αναφέρουν, δεν έχουν πάντα γνώση της προσωπικότητας του κάθε μαθητή, στοιχείο απαραίτητο για την περιγραφική αξιολόγησή τους.

Πηγή: Εφημερίδα «Τα Νέα»