Εργασίες τσιμεντοστρώσεων, διαμορφώσεων - τεχνικών έργων σε αγροτικούς και δημοτικούς δρόμους της Αγιάσου

Από τον Δήμο Λέσβου και την Δημοτική Ενότητα Αγιάσου, σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα


Εκτεταμένες εργασίες τσιμεντοστρώσεων, διαμορφώσεων και τεχνικών έργων σε διάφορα καίρια σημεία αγροτικών και δημοτικών δρόμων της Αγιάσου, πραγματοποιήθηκαν από τον Δήμο Λέσβου και την Δημοτική Ενότητα Αγιάσου, σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα.

Οι εργασίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των γενικότερων συστηματικών παρεμβάσεων για την αποκατάσταση της βατότητας δρόμων στην περιοχή, σε συνδυασμό με τη συνεχή φροντίδα για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας και την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.


Στόχος του έργου είναι η αισθητή βελτίωση της πρόσβασης σε οικίες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όπου η προσπελασιμότητα, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, ήταν δυσχερής, καθώς και η αναβάθμιση του οδικού δικτύου και των συνθηκών δραστηριότητας αγροτών και κτηνοτρόφων.