Ο.Ε.Ε. Π.Τ. Ανατολικού Αιγαίου: Αίτημα εξαίρεσης των νησιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου από τον Φόρο Διαμονής

Εξαίρεση των νησιών Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Φόρο Διαμονής


ΠΡΟΣ: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, κα. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚ.
ΚΟΙΝ.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

Θέμα: Εξαίρεση των νησιών Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Φόρο Διαμονής

Κυρία Υφυπουργέ,

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε μια από τις σοβαρότερες συνέπειες της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι η δραματική μείωση των τουριστικών αφίξεων με διαλυτικές  επιπτώσεις στις χειμαζόμενες οικονομίες τους. Εξίσου σας είναι γνωστό ότι οι προσφυγικές ροές προς την Περιφέρεια μας συνεχίζονται με τον ίδιο αν όχι εντεινόμενο ρυθμό χωρίς ορατό σημείο αντιμετώπισης των  προβλημάτων που συνδέονται με αυτές.

Είναι προφανές ότι η προβλεπόμενη επιβολή του Φόρου Διαμονής στα τουριστικά καταλύματα, ενώ θα έχει υποτυπώδες δημοσιονομικό αποτέλεσμα, θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα τόσο στους παρόχους όσο και στη συνολική οικονομία των νησιών μας δεδομένου και του οριζόντιου χαρακτήρα του τουριστικού προϊόντος.

Δεδομένου ότι η ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών επηρεάζεται καθοριστικά από την ύπαρξη ανταγωνιστικών τιμών, η επιβολή του συγκεκριμένου φόρου διαμονής θα απειλήσει άμεσα τη βιωσιμότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα εκείνων με μικρομεσαία δυναμικότητα. Είναι ευνόητο ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει αρνητικά, μεταξύ άλλων, τόσο τα δημόσια έσοδα όσο και τον κρίσιμο τομέα της απασχόλησης με αντίθετα από το επιδιωκόμενο αποτελέσματα.

Για τους παραπάνω σοβαρούς λόγους ζητάμε να μεριμνήσετε για την εξαίρεση των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου από την επιβολή του Φόρου Διαμονής.

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος,
Μπαρούτης Παναγιώτης.


Πηγή: Taxheaven