Αγροτικός- αλιευτικός σύλλογος Μανταμαδου «Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε από την Α.Δ.Ε.Λ…για την λειτουργία του σφαγείου Μανταμάδου»

Ακόμα μια επιστολή από τον Αγροτικό- αλιευτικό σύλλογος Μανταμαδου για τις κινήσεις της ΑΔΕΛ σχετικά με την πώληση σε ιδιώτη του δημοτικού σφαγείου Μανταμάδου


Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε από την Α.Δ.Ε.Λ η οποία ως πρωταρχικό σκοπό έχει να ξεφορτωθεί την λειτουργία του σφαγείου Μανταμάδου και να το παραδώσει σε οποιονδήποτε χωρίς αναστολές. Να υπενθυμίσουμε ότι σε περίπτωση που περάσει η λειτουργία του σε ιδιώτη οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες για τους ντόπιους αγρότες. Επίσης να αναφέρουμε ξανά ότι το σφαγείο είναι εργαλείο δουλειάς των κτηνοτρόφων της περιοχής μας.

Ο πρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος
 Ο Γραμματέας
Στέφανος Χηροπαίδης
Νίκος Φ.

Αψώκαρδος Μιχάλης Γροσομανίδης