Πρόσληψη 4 δικηγόρων για την στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου- Ορκίστηκαν ενώπιον του Δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο, ενώπιον του Δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού, η ορκωμοσία


Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο, ενώπιον του Δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού, η ορκωμοσία των τεσσάρων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής με τον Δήμο Λέσβου, που κατόπιν σχετικής προκήρυξης καταλαμβάνουν τις κενές θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.

Πρόκειται για τις δικηγόρους Ραφαέλα Βαθρακούλη, Πόπη Λίβανου, Κυριακή Αμπουλού και Μαρία Ταμτάμη.

Ενδεικτικά, αντικείμενο της απασχόλησης των παραπάνω δικηγόρων είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Λέσβου και ειδικότερα:

η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα της διοίκησης του Δήμου, για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων.

η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επιμέρους υπηρεσίες του για την διασφάλιση της νομιμότητας των δράσεων τους.

η υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν το Δήμο Λέσβου.
 
η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους καθώς και των προκηρύξεων αυτής για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.

Η νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και ενώπιων των Διοικητικών Αρχών.

η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της υπηρεσίας.


Ο Δήμαρχος, αφού επεσήμανε την αναγκαιότητα και τη σημασία της στελέχωσης της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα στην κατεύθυνση της διασφάλισης των συμφερόντων του Δήμου Λέσβου και των Δημοτών.