Παράταση έως 28/02 στις 100 δόσεις για ρύθμιση των οφειλών στην ΔΕΥΑ Λέσβου

Η ρύθμιση που ίσχυε έως 30/11/17 και με νεότερο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών δίδεται παράταση μέχρι την 28/2/2018.

Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι μετά την ψήφιση του Ν. 4483/17 και την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 347/17 έχει την δυνατότητα να ρυθμίσει τις οφειλές των καταναλωτών αρμοδιότητας της σε έως και 100 μηνιαίες δόσεις με ανάλογη διαγραφή προσαυξήσεων έως και 100% από 01/09/2017.

Η ρύθμιση που ίσχυε έως 30/11/17 και με νεότερο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών δίδεται παράταση μέχρι την 28/2/2018.Οι μηνιαίες δόσεις ξεκινούν από εφάπαξ καταβολή με διαγραφή 100% των προσαυξήσεων και κατηγοριοποιούνται ως εξής :

     · 2 - 24  μηνιαίες δόσεις μείωση προσαυξήσεων 80%
    · 25 - 48 μηνιαίες δόσεις μείωση προσαυξήσεων 70%
    · 49 - 72 μηνιαίες δόσεις μείωση προσαυξήσεων 60%
    · 73 - 100 μηνιαίες δόσεις μείωση προσαυξήσεων 50%

Η πρώτη δόση καταβάλλεται άμεσα και έως το αργότερο 3 εργάσιμων ημερών από την αίτηση, με επόμενη δόση την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της αίτησης.

Τρείς συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις που δεν θα καταβληθούν έχει την συνέπεια απώλειας της ρύθμισης με επαναφορά των προσαυξήσεων.

Οι οφειλές που μπορούν να διακανονιστούν αφορούν βεβαιώσεις έως και 30/09/2017.
Λοιπές πληροφορίες και εντολή αίτησης δίνονται από το προσωπικό της ΔΕΥΑ Λέσβου.

Στην ιστοσελίδα μας www.deyamyt.gr θα υπάρχει επίσης σχετική πληροφόρηση.


Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 22510 43600 - 22510 23843.