Παρουσιάστηκε η στρατηγικής τουριστικής προώθησης Λέσβου περιόδου 2018 – 20…και τώρα σώθηκε ο τουρισμός έως το 2020

Παρουσίαση στρατηγικής τουριστικής προώθησης Λέσβου,περιόδου 2018 – 20.


Ο Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Μ.Κ.Ε. ως πρώτη δράση της λειτουργίας του, πραγματοποίησε την Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2017 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Λέσβου, ημερίδα με θέμα την παρουσίαση της πρότασης τουριστικής προώθησης Λέσβου για την περίοδο 2018 – 2020, όπως αυτή έχει σχεδιαστεί από την εταιρεία υποστήριξης λήψης αποφάσεων “Tourism Generis” και κατόπιν παλαιότερης ανάθεσης από το Δήμου Λέσβου.

Στην ημερίδα αυτή, την οποία παρακολούθησαν οι εκπρόσωποι όλων σχεδόν των εμπλεκόμενων με τον τουρισμό αναπτυξιακών φορέων της Λέσβου, κύριος ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος της “Tourism Generis” κ. Γιώργος Δρακόπουλος, ο οποίος προέβη και στην ηλεκτρονική παρουσίαση της πρότασης marketing για τη στρατηγική προώθησης της Λέσβου τα επόμενα δύο χρόνια.

Η παρουσίαση της στρατηγικής marketing, επικεντρώθηκε κυρίως στις παρακάτω ενότητες:

στην προτεραιότητα – στοχοθέτηση των αγορών (γεωγραφικών και προϊοντικών), με σκοπό τη διαχρονική μεγιστοποίηση της ζήτησης,

στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την εξισορρόπηση του μείγματος αγορών της Λέσβου, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι από εξωγενείς οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες, που επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση στο νησί,

στην επιλογή των τρόπων προσέγγισης των αγορών – στόχων, οι οποίοι σαφώς πρέπει να διαφέρουν κατά περίπτωση,

στην υιοθέτηση της κουλτούρας “value for money” αναφορικά με την τουριστική προσφορά της Λέσβου και στη δημιουργία προϊόντων που θα μπορούν να επιμηκύνουν, έστω και λίγο, τη σημερινή τουριστική περίοδο,

στην ποιοτική αναβάθμιση και στον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου των τουριστικών προϊόντων της Λέσβου, και

στην αναγκαιότητα ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ αυτοδιοικητικών – κοινωνικών φορέων και επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτευχθούν οι απαραίτητες οικονομίες κλίμακος, δεδομένου ότι τα διάφορα τουριστικά προϊόντα, είναι ένα άθροισμα υποδομών, αναδομών και υπηρεσιών, που παράγονται και προσφέρονται τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.          

Ακολούθησε διάλογος, με ερωτήσεις και τοποθετήσεις όλων των παρευρισκομένων, γύρω από την εν λόγω παρουσίαση τουριστικού marketing για τη Λέσβο, ενώ τέθηκαν και διάφοροι προβληματισμοί γύρω από τα γενικότερα προβλήματα της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού.    

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε σε πνεύμα πλήρους σύμπνοιας όλων των παρευρισκομένων, ενώ από όλους εκφράστηκε η αισιοδοξία ότι ο νεοσύστατος Ο.Τ.Α.Λ., θα αποτελέσει τον πόλο συνένωσης όλων των τουριστικών αναπτυξιακών δυνάμεων του τόπου, προκειμένου να ακολουθείται μία ενιαία στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης, με αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων.


Σημειώνεται ότι η στρατηγική που αναπτύχθηκε από την “Tourism Generis”, είναι διαθέσιμη σε κάθε επιχειρηματία του τουρισμού, σε ψηφιακή μορφή. Για απόκτησή της, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Ο.Τ.Α.Λ. Α.Μ.Κ.Ε. (τηλ. 22510 22143, email: syndesmos1954@otenet.gr).