Ενημέρωση για τους Κτηνοτρόφους της Λέσβου : Μέχρι 15 Φεβρουαρίου πρέπει να πληρώσουν οι Κάτοχοι Δικαιωμάτων Βοσκής

Ενημερώνουμε τους Κτηνοτρόφους της Λέσβου, ότι


Ενημερώνουμε τους Κτηνοτρόφους της Λέσβου, ότι από την πρώτη στιγμή που εκδόθηκε ο Νόμος για την κατανομή βοσκοτόπων είχαμε επισημάνει προς όλες τις πλευρές τις δυσκολίες στην εφαρμογή του πλαισίου μέχρι την υλοποίηση των διαχειριστικών σχεδίων των βοσκοτόπων που θα δώσουν ελπίζουμε λύσεις στα σημερινά προβλήματα και αδιέξοδα.

Αναλάβαμε ως μέλη της Ένωσης Περιφερειών την πρωτοβουλία να στηρίξουμε την προσπάθεια να μην χάσουν οι Κτηνοτρόφοι μας τις σχετικές επιδοτήσεις και να βοηθήσουμε στο μέτρο του δυνατού τους Δήμους μας διότι μετά τις 15 Φεβρουαρίου 2018 οι κάτοχοι δικαιωμάτων βοσκής μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα στις επιδοτήσεις που λαμβάνουν, ενώ σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο οι οφειλές ούτως ή άλλως θα βεβαιωθούν στις κατά τόπους ΔΟΥ. Σημειώνουμε ότι βάσει του ισχύοντος πλαισίου την ενημέρωση την αναλαμβάνουν οι Δήμοι ενώ με Υπουργική Απόφαση στις 29/12/2017 ενημέρωση μπορούν να ασκήσουν και οι Περιφέρειες.

Για να μπορούν οι Κτηνοτρόφοι να δουν τις οφειλές τους θα πρέπει να ανοίξουν τον σύνδεσμο  
http://app.php.gov.gr/pvaigaiou  για το έτος 2016

και http://app.php.gov.gr/pvaigaiou2017  για το έτος 2017 που βασίζεται σε λογισμικό που εκπόνησε η Περιφέρεια Ηπείρου και να εισάγουν τα 6 τελευταία ψηφία του ΑΦΜ τους. Στην οθόνη του υπολογιστή τους θα εμφανιστεί το ποσό οφειλής καθώς και η ταυτότητα οφειλής. Κατά την πληρωμή η οποία μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά:

1)    Ονοματεπώνυμο Κτηνοτρόφου
2)    Ταυτότητα οφειλής

Σημειώνουμε ότι ο αριθμός λογαριασμού που θα πληρώνουν οι Κάτοχοι Δικαιωμάτων Βοσκής που πήραν δικαιώματα στη Λέσβο και Στη Λήμνο είναι:

ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ & ΛΗΜΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR9701727090005709084795850      

Αν ο Κτηνοτρόφος γνωρίζει ότι έχει λάβει δικαιώματα στην Χίο τότε θα μας βοηθούσε να καταθέσει την οφειλή στον παρακάτω λογαριασμό:

ΠΕ ΧΙΟΥ Τράπεζα Πειραιώς GR33 0171 3590 0063 5914 1231 316.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αντιμετώπισε το ενδεχόμενο να στείλει έγγραφες ειδοποιήσεις προς όλους τους Κτηνοτρόφους της Λέσβου όμως αυτό δεν είναι εφικτό διότι πρόκειται για περίπου 6.500 ειδοποιητήρια (για 2 έτη). Επίσης η πλειοψηφία των Κτηνοτρόφων οφείλουν να καταθέσουν πολύ μικρά ποσά κάτω των 5€  και συνεπώς η αποστολή συστημένων επιστολών θα αποτελούσε προκλητική σπατάλη πόρων για να μην αναφέρουμε τις εκατοντάδες εργατοώρες που θα ξοδεύονταν από το προσωπικό της Περιφέρειας που θα ήταν αναγκασμένη να εγκαταλείψει τις άλλες υπηρεσίες που προσφέρει προς τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου και να ασχολείται μόνο με την παραγωγή επιστολών.  

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Πολιτικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Κωνσταντίνος Αδαμίδης