Πληρώνονται οι βιοκαλλιεργητές σε Λέσβο και Λήμνο

Σήμερα η ανάρτηση των αναλυτικών ονομαστικών καταστάσεων της 1ηςπληρωμής των  βιοκαλλιεργητών της Λέσβου και της Λήμνου, που είναι ενταγμένοι  στη δράση «Βιολογική Γεωργία-5ετία».

Οι δικαιούχοι είναι 779 με συνολικό ποσό πληρωμής 2.326.555,42 ευρώ και οι απορριπτόμενοι 189 με αναλυτικά τους λόγους απόρριψης.

Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας  Καλλονής και του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου.Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί από την προηγούμενη εβδομάδα στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων.

Επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης μέχρι την Τρίτη 19-12-2017. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στο Γραφείο 5 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Καραντώνη 2 Μυτιλήνη) και στο τηλέφωνο 2251046661.