Γενική συνέλευση και εκλογή νέου Δ.Σ στο σωματείο «Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Επιχειρηματιών Λέσβου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Επιχειρηματιών Λέσβου» (Λ.Α.Ε.Λ.) με έδρα τη Μυτιλήνη Λέσβου, προσκαλεί σύμφωνα με το καταστατικό του τα μέλη του να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λέσβου επί της οδού Π. Κουντουριώτη αρ. 71, στη Μυτιλήνη στις 10 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα από 07.00 π.μ. έως 19.00 μ.μ. προκειμένου να εκλέξουν νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Εποπτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 του καταστατικού.

Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο έχουν ανακηρυχθεί από την Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2017, κατόπιν έγγραφης υποβολής υποψηφιοτήτων στην Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία δήλωσαν για ποιο όργανο θέτουν υποψηφιότητα και τα ονόματά τους έχουν αναρτηθεί σε πίνακες στα γραφεία του Σωματείου, από την οποία ανάρτηση μεσολάβησαν πλέον των δέκα ημερών πριν την ορισθείσα ως άνω ημέρα των αρχαιρεσιών. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/2 πλέον ενός των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες και για την απαρτία αρκεί να παρίσταται το 1/4 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                  Ο Γενικός Γραμματέας

Ευάγγελος Ι. Μυρσινιάς                              Γεώργιος Π. Εγγλέζος