Νέος πρόεδρος ο Αλέξανδρος Ζαμπρας στην Ένωση Ιατρών Ε.Σ.Υ. Λέσβου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου


Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δ.Σ.

Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017, συνεδρίασε το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Ιατρών Ε.Σ.Υ. Λέσβου, για να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει προεδρείο. Μετά από συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε και ορίζει:

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Ζάμπρας.
Γραμματέας: Ευστράτιος Παυλής.
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Χρυσαφίδης.
Ταμίας: Αχιλλέας Γεωργίου.
Μέλος: Ανδρέας Γεωργίου.

ο Πρόεδρος                                                          ο Γραμματέας
Ζάμπρας Αλέξανδρος                                   Παυλής Ευστράτιος