Νέο Δ.Σ στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου- Πρόεδρος ο Παναγιώτης Τατάκης

Στο πλαίσιο της λήξης της τριετούς θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διενεργήθηκε συνεδρίαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, και ακολούθησε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας στις 28.11.2017, με θέμα την συγκρότηση του σε σώμα.


Κατά τη διαδικασία πήραν το λόγο και τα 10 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπου έγινε συνοπτική αναφορά στη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και στα βασικά σημεία των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Αναφέρθηκε από όλα τα μέλη η αγαστή συνεργασία της Διοίκησης, των μελών της, του Γενικού Διευθυντή και των Στελεχών της, συνεργασία που ομόφωνα διαπιστώνεται ότι αποτελεί τον βασικό παράγοντα για την επιτυχία των προσπαθειών της Εταιρείας για τον τόπο μας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πολύ πετυχημένη παρουσία και Προεδρία του κ. Παναγιώτη Χατζηβασιλείου που με την μακροχρόνια εμπειρία του βοήθησε και θα βοηθά ουσιαστικά να παίξει η ΕΤΑΛ Α.Ε. σημαντικό ρόλο στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία της Λέσβου και να καταγραφεί ως μια από τις πλέον επιτυχημένες και αποτελεσματικές εταιρείες σε εθνικό επίπεδο. 

Κατά τη διαδικασία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.ΤΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.ΠΟΛΥΧΝΙΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3.ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
4.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ
5.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΜΕΛΟΣ
6.ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ
7.ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΕΛΟΣ
8.ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ
9.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ
10 ΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΕΛΟΣ

Η θητεία του νέου Δ.Σ. έχει τριετή διάρκεια έως τις 28/11/2020.

Επίσης ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER, με αρμοδιότητες αποφάσεων επί διοικητικών πράξεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία αποτελείται από:

1.ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΤΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ εκπρόσωπος της ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΛΕΣΒΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Λ.Ε.Α. ΑΜΚΕ).
2.ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΑΣΛ ΛΕΣΒΟΥ.
3.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ εκπρόσωπος της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
4.ΜΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, εκπρόσωπος του ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.
5.ΜΕΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΕΑΣ εκπρόσωπος του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Η Εταιρεία, ο Πρόεδρος η Διοίκηση και τα Στελέχη, εν όψη της εκκίνησης των προσκλήσεων του νέου προγράμματος και των προκλήσεων της εποχής, δεσμεύονται να υπηρετήσουν τον σκοπό και την αποστολή της ΕΤΑΛ Α.Ε. προσφέροντας στον τόπο όχι μόνο δυνατότητες χρηματοδότησης αλλά και την απαραίτητη εμψύχωση και πλήρη πληροφόρηση που είναι προϋποθέσεις για την άρση των ανισοτήτων στην επιχειρηματικότητα και την ποιότητα ζωής μιας νησιωτικής κοινωνίας. Ακολουθούμε μια ενιαία Αναπτυξιακή Στρατηγική προσαρμοσμένη στις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων μας με επαγγελματισμό, ευθύνη, διαφάνεια και ισοτιμία.


Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παναγιώτης Τατάκης