Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Λέσβου για την νομοθεσία σχετικά με τη διάθεση πλαστικών σακουλών από τα καταστήματα λιανικής

Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Λέσβου

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 4496/2017 σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, οι επιχειρηματίες είναι υποχρεωμένοι κατά την πώληση των προϊόντων τα οποία διαθέτουν μέσω πλαστικής σακούλας πάχους από 15μm έως 50μm (συνηθισμένες σακούλες σούπερ μάρκετ)  να χρεώνουν 0,03 € πλέον Φ.Π.Α. την κάθε σακούλα. Η χρέωση πρέπει να γίνεται με διακριτό τρόπο χρησιμοποιώντας ξεχωριστό είδος τόσο για την λιανική όσο και για την χονδρική πώληση. (περιβαλλοντικό τέλος).

Από το συγκεκριμένο μέτρο εξαιρούνται οι επιχειρήσεις των περιπτέρων και των πωλητών των υπαίθριων αγορών.

Οι σακούλες με πάχος μεγαλύτερο των 50μm δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντικό φόρο και χρεώνονται σύμφωνα με την ευχέρεια της κάθε επιχείρησης.Ενώ οι βιοαποικοδομήσημες σακούλες δεν υπόκεινται σε κανένα περιβαλλοντικό φόρο και δεν χρεώνονται.

Οι επιχειρηματίες είναι υποχρεωμένοι να αναγράφουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησης με πινακίδα το παρακάτω λεκτικό:  «Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος με σκοπό τη μείωση της χρήσης τους», καθώς και το ποσό του τέλους (ποσό χρέωσης της κάθε σακούλας).

Το περιβαλλοντικό τέλος που συγκεντρώνεται, οι επιχειρηματίες είναι υποχρεωμένοι να το αποδίδουν στο κράτος με τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου. Η εφαρμογή του μέτρου τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018.