Δωρεά τροφίμων από την ALPHA BANK στον Μιχαλέλειο Οίκο Ευγηρείας στο Πλωμαρι Λέσβου (Pics)

Για τους  τροφίμους του Ιδρύματος 


Το Σάββατο  16.12.2017  στις εγκαταστάσεις του Μιχαλέλειου Οίκου  Ευγηρείας, παρουσία της Προέδρου,  του Διευθυντή , του Αντιδημάρχου Πλωμαρίου και των Διευθυντών των καταστημάτων Πλωμαρίου και  Μυτιλήνης  της ALPHA BANK  κα  Δασκάλου  και κ. Καραισκάκη, στα  πλαίσια  της  εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Τράπεζας  και  στα πλαίσια  διατήρησης  του καταστήματος  Πλωμαρίου,  έγινε  δεκτή η δωρεά  τροφίμων , για τους  τροφίμους του Ιδρύματος  από την ALPHA BANK.

Το  Συμβούλιο  του Ιδρύματος και ο Αντιδήμαρχος  Πλωμαρίου ευχαριστούν θερμά την  τράπεζα  και την Περιφερειακή  Δ/ντρια  κα. Μαρία Παπαγεωργίου  για την δωρεά  και ελπίζουν ότι  θα συνεχιστεί  η προσπάθεια  αυτή και στο μέλλον.


Το  Δ.Σ. Κληροδοτήματος  Πλωμαρίου